Kollektivavtal – Vad händer?

I december 2022 sade Elitfotboll Dam upp kollektivavtalet på damsidan innan ett nytt fanns på plats. Förhandlingarna har strandat eftersom EFD och deras samarbetspartner Arbetsgivaralliansen inte vill prata med Spelarföreningen. De kräver att fackförbundet Unionen tar över.

– Det finns ingen som vinner på att det inte finns ett kollektivavtal på plats. Vi måste komma framåt, det kräver att förhandlingarna återupptas. Spelarna har verkligen inga orimliga krav, de har fått ett avtalsförslag som är sämre på flera punkter, självklart vill de inte acceptera det. Och spelarna måste själva få bestämma var de organiserar sig, säger spelarföreningens vice ordförande Caroline Jönsson.

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Exempel på vad avtalet omfattar är vad som gäller vid skador, semester, uppsägningstid, pension och så vidare. Som arbetstagaren kan du exempelvis få ersättning under föräldraledigheten, vid långtidssjukdom eller vid arbetsskador.

– EFD får svårt att arbeta trovärdigt med hållbarhet när de inte kan öppna för bättre arbetsvillkor än för 10 år sedan och inte ens kommer till förhandlingsbordet, säger Caroline Jönsson. Dessutom vill EFD ta bort Elitettan från avtalet, detta samtidigt som de har ambitionen att den ligan ska vara helprofessionell 2027.

Spelarföreningen har under hela processens gång varit redo att förhandla och varit den enda parten som letat lösningar till ett avtal som inte är sämre än det som sades upp.

Här är exempel på försämringar i det förslag vi har fått:

• Borttagen garantiersättning (90%) vid sjukskrivning på grund av arbetsskada och vid eventuell utförsäkring från försäkringskassan.

• Avtalsförslaget omfattar enbart Damallsvenskan i stället för som tidigare alla EFD:s klubbar dvs även Elitettan.

• Överenskommen höjning av tjänstepensionen från 4,5 till 6% är borttagen.

Spelarföreningen är sedan 1975 fotbollsspelarnas fackförening alldeles oavsett vad Arbetsgivaralliansen säger. I Spelarföreningens stadgar finns en tydlig skrivning att vi kan och har rätten att teckna kollektivavtal.

Hur har processen kring förhandling för damavtalet sett ut fram tills nu:

Pressmeddelande 20230317