Vanliga frågor

Spelarföreningen bygger på att spelarna tillsammans kan åstadkomma förändringar som gynnar spelarna och era villkor. Genom denna gemenskap vill vi bidra till att idrotten blir mer transparent och inkluderande.
Det innefattar att vi skall vara delaktiga i alla frågor som rör er spelare för att kunna påverka er situation och era arbetsförhållanden. För att underlätta för er spelare har vi här samlat svar på några av dom vanligaste frågorna vi brukar få.

Vanliga frågor till Spelarföreningen

Försäkringar

Inom svensk fotboll är försäkringarna en del av kollektivavtalen och tecknas av klubbarna för samtliga spelare som är anställda i representationslaget i de två högsta serierna på herrsidan och alla professionella spelare som är anställda i de två högsta serierna på damsidan. 

Vill du ha rådgivning eller genomgång av försäkringarna kontakta gärna Spelarföreningen. 

 

Vanliga frågor

Vilka försäkringar du har beror på vilken serie du spelar i och vilket kollektivavtal som gäller för dig. Det finns i dagsläget ett kollektivavtal för Allsvenskan och Superettan och ett kollektivavtal för Damallsvenskan och professionella spelare i Elitettan. 

Idrottsförsäkring via Svenska fotbollförbundet och Folksam – En grundförsäkring som alla registrerade fotbollsspelare i Sverige har som bland annat täcker tandskador och akutvård. 

Vårdkostnadsförsäkring via Folksam – ersätter vårdkostnader och ger dig rätt till snabb vård. Föreningen kan välja mellan omfattningsnivåerna BAS eller BAS+extra. 

Försäkringspaket och pensioner via SEB – innehåller idrottsutövarpension, sjukförsäkring, trygghetsförsäkring idrott och tjänstegruppliv. 

För att komma in i sjukförsäkringen med extra skydd krävs att man som spelare fyller i och skickar in en hälsodeklaration till SEB. Försäkringen är obligatorisk för spelare i Allsvenskan och finns även som valmöjlighet för spelare i Superettan. 

Idrottsförsäkring via Svenska fotbollförbundet och Folksam – En grundförsäkring som alla registrerade fotbollsspelare i Sverige har som bland annat täcker tandskador och akutvård. 

Elitidrottsförsäkring via Folksam – Består av tre delar som är trygghetsförsäkring idrott, vårdkostnadsförsäkring och bestående idrottsavbrott. 

Trygghetsförsäkring idrott – innehåller ersättning för sveda och värk, medicinsk invaliditet och dödsfall. 

Vårdkostnadsförsäkring – ersätter vårdkostnader och ger dig rätt till snabb vård. Föreningen kan välja mellan omfattningsnivåerna BAS eller BAS+extra. 

Bestående idrottsavbrott – om du råkar ut för en skada som gör att du måste sluta spela fotboll.

Försäkringspaket och pensioner via SEB – innehåller idrottsutövarpension, sjukförsäkring och tjänstegruppliv. 

Som medlem i Spelarföreningen och spelare i en Allsvensk- eller Superettaklubb med en lön på lägst 19 000/mån så har du också automatiskt en kollektiv hemförsäkring via Folksam som är mycket bra och prisvärd.
För dig som är medlem och tillhör annan serie eller har månadslön under 19 000 kr/månad finns möjligheten att teckna hemförsäkringen separat till en förmånlig kostnad.

Hemförsäkring mellan via Folksam läser du mer om här.

Har du villa/hus eller bostadsrätt kan du behöva uppdatera din hemförsäkring för att ha fullvärdigt skydd. Det gör du genom att kontakta Folksam och lägga till ett tillägg på din befintliga hemförsäkring. 

A-kassa och inkomstförsäkring

Om du blir arbetslös och är med i en svensk a-kassa kan du få arbetslöshets­ersättning, men aldrig mer än 80 % av ersättningstaket på 33 000 kr/mån. Det blir ungefär 18 600 kronor efter skatt. Allt du tjänar över 33 000 kronor är pengar som a-kassan inte ersätter. Men om du dessutom är medlem i Unionen kan du få ett extra tillskott genom inkomstförsäkringen. OBS! A-kassan kräver minst 12 månaders medlemskap för rätt till full ersättning. Bli medlem i A-kassan här.

En grundförutsättning för att kunna ta del av inkomstförsäkringen som finns i Unionens medlemskap är alltså att du är anmäld till a-kassan. Om du är medlem hos Unionen ingår en inkomstförsäkring som täcker 80% av lön upp till 60 000 kr/månad. Vill du täcka högre löner finns extra inkomstförsäkring att köpa till via Unionen. Läs mer hos Unionen där du också kan bli medlem vid behov.

Vanliga frågor

Om du har varit medlem i a-kassan i 12 månader och står utan avtal har du möjlighet att söka a-kassa. Följ då stegen nedan: 

1. Anmäl dig som arbetslös första arbetslösa vardagen – du behöver skriva in dig på Arbetsförmedlingen som arbetslös, detta du gör enklast via nätet med bank id. Samtidigt måste du boka in dig på en tid för ett möte med handläggare.

2. Be din förra arbetsgivare om ett arbetsgivarintyg – enklast används denna tjänst. 

3. Skapa ”mina sidor” på Unionens A-kassa som är separat från arbetsförmedlingen. De får information från arbetsförmedlingen att du är inskriven och dem skall också ha arbetsgivarintyget från klubben. Du kan även ringa dem om du har frågor 0770-777788.

4. Efter detta måste du fylla i aktivitetsrapporter och söka arbeten under tiden du är arbetslös för att ha rätt till ersättning.

5. Om du är medlem i Unionen – ta kontakt med dem för att fylla upp med din inkomstförsäkring. 

 

Är fotbollen din enda sysselsättning är vår rekommendation alltid A-kassan. I fall med dubbla sysselsättningar är det svårt att ge en generell rekommendation då det i stora drag beror på en rad olika villkor. Man måste helt enkelt se till varje enskild situation innan man kan ta ett beslut om man kan dra nytta av a-kassan eller inte. Nedan följer ett antal krav och regler som måste uppfyllas i diverse olika situationer. För att ha rätt till a-kassa i Sverige måste du antingen ha ett permanent uppehållstillstånd eller vara EU/EES medborgare.  A-kassans samtliga regler och villkor finner du här.

Du kan ha rätt till a-kassa samtidigt som du studerar på heltid under vissa förutsättningar:

 • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
 • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
 • Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd (exempelvis CSN bidrag).
 • Du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Under en och samma ersättningsperiod kan du som längst få ersättning i 20 veckor samtidigt som du studerar på heltid. Om du studerar på deltid är också A-kassan en möjlig kombination. Läs mer hos Unionens A-kassa. 

Om du har spelat i en klubb där avtalet upphör och du söker och får ersättning från a-kassan krävs det synnerliga skäl om du ska kunna skriva på för samma klubb igen utan att bli återbetalningsskyldig. Kan du inte uppvisa att du har uttömt alla möjligheter till arbete och att förutsättningarna kraftigt har förändrats hos klubben (kan vara att det uppkommit långtidsskador etc) anser a-kassan i de flesta fall att man som arbetstagare och arbetsgivare har utnyttjat försäkringssystemet för att undgå att betala lön under en period.

Som fotbollsspelare är du visstidsanställd, det innebär att om ditt befintliga avtal går ut och du redan har skrivit nytt avtal som börjar gälla kommande säsong så kommer a-kassan enligt reglerna att avsluta utbetalningen av a-kassa den dagen du har signerat det nya avtalet oavsett när det börjar gälla. Anledningen är att du då inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Kollektivavtal

Kollektivavtalen reglerar arbetsförhållandena mellan klubbar och spelare och innehåller överenskommelser som exempelvis semester, marknadsrättigheter, sjukskrivningar och försäkringar. Inom fotbollen i Sverige finns ett kollektivavtal för Damallsvenskan och professionella spelare i Elitettan samt ett kollektivavtal som gäller Allsvenskan och Superettan. 

Avtalsvillkor och information

Protokoll, kollektivavtal inkl försäkringsbilagor för Allsvenskan och Superettan gäller fr.o.m. 2020-01-01. Avtalet gäller löpande fram tills någon part åberopar uppsägning eller att nytt avtal tecknas. 

Förhandlingsprotokoll-Anmärkning-kring-försäkringsvillkor_2016-11-24-1

3236 Arbetsgivaralliansen Fotbollsspelare inom Svensk elitfotboll _ Unionen

 

 

Skadad och sjukskriven

Oftast är det ganska problemfritt om man är heltidsanställd fotbollsspelare, men allt fler blir utförsäkrade efter sex månader vid längre sjukskrivningar. Däremot om man jobbar eller studerar vid sidan om sitt yrke som fotbollsspelare kan problem uppstå utefter Försäkringskassans bedömningar.

Spelarna i Allsvenskan och Superettan har ett förstärkt skydd vid sjukskrivning/skada. Normalt ersätter F-kasssan löner upp till 43 750 kr/mån (2023) och max 80% av detta får man ut som ett bruttobelopp (alltså före skatten är dragen). Utöver Försäkringskassans ersättning finns försäkringar kopplade till kollektivavtalet som ersätter upp till max 90% av lön.

Spelarna i Damallsvenskan och de professionella spelarna i Elitettan omfattats dels av en lönegaranti från arbetsgivaren på 90% av lön upp till F-kassans maxtak (43 750 kronor 2023) vid sjukskrivning oaktat försäkringskassans beslut. Utöver Försäkringskassans ersättning finns försäkringar kopplade till kollektivavtalet som ersätter upp till 90% av lön. 

 

Vanliga frågor

De första 14 dagarna i en sjukskrivning betalar arbetsgivaren din lön enligt kollektivavtal. Det ser olika ut beroende på om du tillhör Damavtalet eller herravtalet. Efter dag 14 måste du göra en ansökan om sjukpenning hos försäkringskassan. Det är din arbetsgivare som ska anmäla dig som sjukskriven till försäkringskassan och i samverkan med läkarintyg görs en bedömning. Du behöver skicka in inkomstuppgifter till Försäkringskassan som sedan gör en bedömning. 

I Damallsvenskan och för professionella spelare i Elitettan:

Dag 1-14 betalar arbetsgivaren 100% av din lön. 

Dag 15- 90 betalar försäkringskassan 80% av din lön upp till max 43 750 kronor. Arbetsgivaren fyller på upp till 90% av din lön. 

Dag 91 och framåt betalar försäkringskassan 80% av din lön upp till max 43 750 kronor. Försäkringsbolaget fyller på beroende på nivå av försäkring samtidigt som klubben ska fylla på upp till 90% av fotbollslönen upp till försäkringskassans tak vid behov. 

I Allsvenskan och Superettan:

Dag 1-14 betalar arbetsgivaren 100% av din lön. 

Dag 15- 90 betalar försäkringskassan 80% av din lön upp till max 43 750 kronor. Arbetsgivaren fyller på upp till 90% av din lön. 

Dag 91 och framåt betalar försäkringskassan 80% av din lön upp till max 43 750 kronor. Försäkringsbolaget (SEB) fyller på beroende på nivå av försäkring. Du måste göra en anmälan om din skada till försäkringsbolaget. 

Hjärnskakningar

Hjärnskakningar inom fotbollen blir tyvärr allt vanligare. Det krävs därför en större kunskap inom och omkring fotbollen för att komma till rätta med problemet. Ansvaret ligger självklart till stor del på medicinsk personal och intressenterna omkring fotbollen. Men även spelarna behöver ha en kunskap för att veta hur man ska hantera en hjärnskakning. En hjärnskakning kan om man har otur ödelägga en hel karriär.

Hos Folksam du läsa mer om hur du tar dig tillbaka från en hjärnskakning och vad hjärntrappan innebär

Vanliga frågor

Nej, detta är ofta ett missförstånd. Hjärnskakningar uppträder också som en följd av en indirekt träff mot huvudet: till exempel en axel till axel kontakt. Smällens inverkan överförs sedan till huvudet genom en annan del av kroppen.

Nej, detta är ett annat missförstånd. En spelare behöver inte bli knockad för att få en hjärnskakning. Mer än 95% av hjärnskakningarna inträffar utan tillfällig förlust av medvetandet.

Ja, hjärnskakning är en skada i hjärnan, som är en väldigt komplex del av din kropp. Ibland kan symptom på hjärnskakning, som huvudvärk, trötthet, ångest eller irritabilitet kvarstå i flera veckor eller till och med månader och år.

Nej, skadorna på hjärnan som orsakats av att bli medvetslös som en följd av hjärnskakning är inte permanent och läker naturligt med tiden. Därför bör en spelare ha en ordentlig viloperiod för att ge hjärnan tillräckligt med tid att läka.

Ja, spelare som haft hjärnskakning tidigare har ökad sårbarhet för nya hjärnskakningar, särskilt de som inte återhämtade sig ordentligt från en tidigare hjärnskakning. En studie bland Champions League-spelare visade att spelare som fått hjärnskakning också har ökad risk för andra skador (t ex hamstring, knä eller fotled) under säsongen efter att en hjärnskakning inträffade.

Ja, i 85% av fallen är symptom på hjärnskakning borta efter 10 dagar. Flera hjärnskakningar kan dock leda till fysiska, kognitiva och känslomässiga problem som huvudvärk, förlust av koncentration, minnesförlust, irritabilitet, sömnstörning eller depression.

Sparad semester

Enligt kollektivavtalen och semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester under ett 12-månaders kontrakt.
Ibland förekommer omständigheter som gör att man inte kan få ut alla sina semesterdagar i tid, det är då arbetsgivarens skyldighet att betala ut dessa dagar enligt devisen 4,6 % av månadslönen per sparad semesterdag när kontraktet går ut.

Fem viktiga saker att ta med sig när det gäller förläggning av semester och sparad semester:

 • Är du skadad och sjukskriven under semestern har du sparade semesterdagar kvar att få ut. Du tjänar in semester de första 180 dagarna på en sjukskrivning. Avbryt inte en sjukskrivning för att ha semester
 • Man kan INTE ha semester och vara korttidspermitterad samtidigt
 • Fridag eller helgdag kan inte i normalfallet räknas som semester
 • Semester betalas enligt kollektivavtal ut enligt sammalöneregeln, det innebär att det inte finns något semestertillägg vilket ofta förekommer på övriga arbetsmarknaden
 • Sparade semesterdagar ska betalas ut senast 30 dagar efter kontraktet gått ut

Kontakta oss för specifik rådgivning i din situation

Exempel på sparad semester

Lisa har ett kontrakt som är skrivet från 1 januari till 30 november. Lisas lön är 17 000 kr/månad. Hon har på ett 11- månaders kontrakt rätt till 23 dagars semester. Lisas lag började träningen för året den 7 januari, eftersom merparten av dagarna från första till 7 januari var helg dras det endast tre semesterdagar. Under sommaren fick Lisa och hennes lagkamrater två veckors sammanhängande semester, eftersom fyra av dessa dagar räknas som helg har Lisa fått ut 10 dagars semester under sommaren. Nästa semesterperiod för Lisas lag är planerad till december, då har Lisas kontrakt gått ut. Totala antalet semesterdagar som Lisa har fått ut under året är 13. Det innebär att Lisa har sparad semester på 10 dagar som hon ska få ut i pengar senast 30 dagar efter att kontraktet har gått ut. Semestern räknas ut genom att ta 4,6% av den totala lönen per sparad semesterdag. I Lisas fall innebär det att hon ska få 7 820 kr.

Kalle skrev ett 23-månaders kontrakt som började gälla 1 januari 2019 och gick ut 30 november 2020. Kalles lön var 20 000 kr/månad. Under 2019 fick Kalle ut all sin semester i lediga dagar under sommaren och i december. Kalle startade även säsongen 2020 med 5 dagars semester. På grund av COVID-19 blev hela Kalles lag korttidspermitterade från och med den 15 mars till den 1 juni 2020. Under permitteringstiden fick Kalle ledigt ett antal veckor men dessa dagar var relaterade till permitteringen och kan därmed inte räknas som semester (permittering måste avslutas innan semester kan tas ut). Med ett hektiskt spelschema fanns ingen annan möjlighet för Kalle att få ut semester under året då säsongen fortgick ända fram till Kalles kontrakt gick ut. Det innebär att Kalle har 20 sparade semesterdagar att få ut i pengar. Semestern räknas ut genom att ta 4,6% av den totala lönen per sparad semesterdag. I Kalles fall innebär det 18 400 kr.

FIFA Agenter

FIFA har under våren presenterat ett nytt agentreglemente: FIFA Football Agent Regulations (FFAR). FFAR gäller från den 1 oktober 2023.

OBS! Tillfälligt upphörande av vissa regler i det nya agentreglementet den 30 december 2023 – klicka här!

Licens – Agenter kommer att behöva en licens från FIFA för att få bedriva agentverksamhet. Detta gäller från och med den 1 oktober 2023,

När FFAR införs är Svenska Fotbollförbundet (SvFF) skyldiga att ha ett förmedlarreglemente som är förenligt med FFAR.

Avtalstid – Ett agentavtal får högst vara 2 år och får inte innehålla klausul om automatisk förlängning. 

Vårdnadshavares underskrift – För att ett förmedlaravtal med en underårig spelare ska vara giltigt krävs att avtalet undertecknas av spelarens vårdnadshavare

Val av agent – Spelare får endast låta sig representeras av agent som innehar licens och som har ingått ett skriftligt förmedlaravtal med spelaren  

Spelaren betalar – Huvudregeln i förmedlarreglementet är att det är spelaren som ska betala arvodet till agenten

Ersättning till agent – FIFA har nu infört maxersättningar på arvode för agent. Om spelarens årliga grundinkomst (ej villkorad ersättning som bonusar) understiger 200 000 USD (amerikanska dollar) –> 5 % av lönen

Den del av spelarens årliga grundinkomst som överstiger 200 000 USD –> 3 % av lönen.

Minderårig spelare – en agent får inte ta kontakt med minderårig spelare eller dennes vårdnadshavare förrän sex månader innan spelaren har möjlighet att skriva ett professionellt kontrakt, i Sverige är det vid 15 års ålder. En agent får alltså inte kontakta en spelare i Sverige förrän denne är 14,5 år.

FIFA har i FFAR justerat reglerna vad gäller dubbel representation, dvs att en agent representerar flera parter i samma transaktion. Om agenten i en och samma transaktion erbjuder tjänster till: 

Spelaren och säljande klubb –> Förbjudet 

Köpande klubb och säljande klubb –> Förbjudet 

Alla parter i transaktionen –> Förbjudet 

Spelaren och köpande klubb –> OK om spelaren och köpande klubb har lämnat skriftligt samtycke innan

Läs mer om reglementet hos Svenska fotbollsförbundet

Sök och se vilka agenter som är licensierade på FIFA;s plattform

Vanliga frågor

Som medlem i Spelarföreningen har du möjlighet att få konsultation kring alla dina avtal innan du skriver under. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Matchfixing

Det är alla parter inom fotbollens skyldighet att göra sitt yttersta för att sporten ska vara ren från fusk och kriminalitet. Det är därför av stor vikt att man vet hur man som spelare skall förhålla sig till och hur man bör agera om man kommer i kontakt med ”fixade matcher”.

I korta drag handlar det om att följa den code of conduct som ni hittar nedan:

 1. Var smart – känn till reglerna!
 2. Var säker – spela aldrig på din match!
 3. Var försiktig – dela aldrig med dej av känslig information!
 4. Var ren – delta ALDRIG i matchfixing!
 5. Var öppen – berätta om du fått förfrågan om att delta i matchfixing!

Ta med dig följande ord från Svenska fotbollförbundet:

Din framtid inom fotbollen hänger på dig själv. Om du gör dig skyldig till Matchfixing eller underlåter att rapportera blir du bestraffad av ditt förbund och kan dessutom bli dömd i allmän domstol.
Du riskerar:

 • Tio års avstängning från fotboll och all annan idrott
 • Dryga böter
 • Fängeslsestraff

Vill du läsa mer om Matchfixing och hur du kan rapportera anonymt?

Läs mer om Matchfixing hos FIFPro
Läs även RF:s reglemente om otillåten vadhållning

Vanliga frågor

Kontakta din förening och/eller Spelarföreningen och Svenska Fotbollförbundet som därefter upprättar en polisanmälan. För dig som känner dig hotad finns möjligheten att rapportera anonymt via Red Button.
Fråga oss för din kod till nerladdning.