Utbildning och utveckling

Att vara fotbollsspelare innebär i jämförelse med många andra yrken en relativt kort karriär, det betyder att samtliga fotbollsspelare någon gång behöver göra ett karriärbyte och i flera fall även arbeta eller studera under sin fotbollskarriär. Yrket som elitfotbollsspelare innebär också att du är en offentlig person som har stress och press som din vardag. Som medlem har du därför tillgång till professionell guidning och hjälp kring vad som händer utanför fotbollen.

Player development manager

Ansvarig person för utbildning och utveckling är vår Player Development Manager Peter Martinsson. I sin roll hjälper Peter spelare med exempelvis karriärplanering, utbildning, CV och välmående. Oavsett var du befinner dig i din fotbollskarriär är du välkommen att ta kontakt för ett samtal om din situation. Peter är expert på karriärövergångar och även utbildad psykologisk rådgivare. 

Läs gärna mer på PDM-bloggen

Livet efter fotbollen

Att kombinera en idrottskarriär på topp­ nivå med utbildning och tankar på vad som kommer efter idrottskarriären kan vara tufft. Samtidigt är det är en väldigt låg andel av alla professionella fotbolls­ spelare som blir ekonomiskt oberoende efter sin fotbollskarriär.

En del spelare kan välja själva när det är dags att sluta – andra måste avsluta mer abrupt på grund av skador eller en förändrad konkurrenssituation. Vi ser det därför som extra viktigt att man i ett ti­digt skede börjar fundera på vad man vill göra när skorna läggs på hyllan.

"Redan ganska tidigt i min karriär som fotbollsspelare började jag att fundera på vad som skulle komma efter fotbollen. Att kunna läsa in en högskole­utbildning utan att vara på plats passade väldigt bra för mig. Jag vill gärna arbeta kvar inom idrotten och min examen inom Sport Management i kombination med min erfaren­het från fotbollen gör att jag känner mig redo för vad som komma skall den dagen jag lägger skorna på hyllan."

Spelar­föreningen kan med hjälp av kunskap och samarbeten erbjuda dig som spelare en lång rad bra alternativ som gör det möjligt för dig att tänka på din utveckling även utanför fotbollsplanen. Spelarföreningen och samarbetspartners kan erbjuda dig olika former av karriärcoachning. Du får en större inblick i vart du vill komma med din civila karriär och hur du ska ta dig dit.

Bli medlem idag!

Att allt fler spelare inom svensk fotboll blir professionella och kan ha fotbollen som sin huvudsysselsättning är positivt. Det medför dock att behovet av ekonomiskt skydd i olika situationer ökar, tillsammans med behovet av stöd och hjälp i avtalsfrågor samt förberedelser för livet efter fotbollen. Med mer pengar inblandade ökar också risken att hamna i tvist med exempelvis klubb, agent eller försäkringsbolag.

Det är då vi på Spelar­föreningen rycker in! 

Vi hjälper dig med