Spelarnas röst

Spelarföreningen är de professionella fotbollsspelarnas egen förening som sedan bildandet 1975 har till huvudsyfte att skydda spelarna och deras intressen i en fotbollsvärld som ständigt förändras. Med hög kunskap om den svenska och internationella fotbollsmarknaden kan Spelarföreningen hjälpa dig med allt från avtal och försäkringsplanering till pensio­ner och din nästa karriär. 

För bättre villkor

En del i Spelarföreningens arbete handlar om att spelarnas åsikter ska höras och beaktas i olika sammanhang. Det kan handla om allt från fotbollens regelverk till samhällsansvar och ekonomiska förut­sättningar. För att påverka på en global nivå är Spelarföreningen medlemmar i den internationella spelarorganisationen Fifpro. Tillsammans med spelarorganisa­tioner över hela världen samarbetar vi för att göra spelarnas röster hörda i samtal med exempelvis Fifa eller Uefa.

"Jag har haft stor hjälp av Spelarföreningen när jag själv har haft egna kontraktsstrul men de har också hjälpt till att skapa bättre villkor för oss tjejer i lands­laget. Om vi spelare organiserar oss kan vi tillsammans påverka våra arbetsvillkor och få till bättre förutsätt­ningar för samtliga professionella fotbollsspelare. Inte bara på ett nationellt plan utan också internationellt."

För att påverka på en nationell nivå samarbetar vi bland annat med ishockey­ spelarnas organisation Sico samt fack­ förbundet Unionen. Detta gör att vi kan föra konstruktiva samtal med bland Riksidrottsförbundet och specialidrotts­ förbund, och påverka frågor som gäller alla elitidrottare.

I varje klubb finns en eller flera spelare som är Spelarföreningens kontaktperson, så kallade ombud. Deras roll är att ha extra kontakt med Spelarföreningen och vara spelarnas röst i varje spelartrupp. Det innebär att denna person får utbild­ning i frågor som rör spelarrättigheter och arbetsmiljö, och är någon du kan vända dig till om du har frågor. Är du intresserad av att vara ombud/kontakt­ person i din klubb så kontakta oss på Spelarföreningen.

Bli medlem idag!

Att allt fler spelare inom svensk fotboll blir professionella och kan ha fotbollen som sin huvudsysselsättning är positivt. Det medför dock att behovet av ekonomiskt skydd i olika situationer ökar, tillsammans med behovet av stöd och hjälp i avtalsfrågor samt förberedelser för livet efter fotbollen. Med mer pengar inblandade ökar också risken att hamna i tvist med exempelvis klubb, agent eller försäkringsbolag.

Det är då vi på Spelar­föreningen rycker in! 

Vi hjälper dig med