Nytt agentreglemente

Den 1 oktober infördes ett nytt globalt FIFA-regelverk för agenter. Åsikterna är många, Spelarföreningen har stämt av med två av våra svenska agenter vilka nyheter de tycker att fotbollsspelare bör känna till.

OBS! Tillfälligt upphörande av vissa regler i det nya agentreglementet den 30 december 2023 – klicka här!

2015 slopade FIFA det regelverk som fanns och släppte marknaden fri vilket medförde en utveckling som blev allt svårare att kontrollera. 2018 tillsattes en arbetsgrupp som hade till uppgift att ta fram ett nytt globalt ramverk för fotbollsagenter. Alla som vill arbeta som agenter i framtiden har under året 2023 fått ett omfattande studieunderlag av FIFA och vid två tillfällen, i april och september, har det funnits möjlighet att ta examen. De som blivit godkända erhåller en licens från FIFA, denna licens är obligatorisk för alla i världen som i fortsättningen vill jobba med agentverksamhet. Det har skapat stor debatt inom branschen, i flera länder har agenter motsatt sig regelverket och i Tyskland vann man ett domstolsärende som innebär att FIFA:s regelverk för tillfället inte gäller i Tyskland samt övergångar som har en koppling till landet.

Maria Karlsson De Cecco är VD, delägare och agent på CMG och i våras blev hon även en del av FIFA Football Agent Working Group, en arbetsgrupp som kommer jobba fortlöpande med frågor som rör agentverksamheten i världen. CMG jobbar enbart med spelare och tränare inom damfotbollen. Linus Gunnarsson är agent och biträdande jurist på MAQS advokatbyrå i Göteborg. Han arbetar med spelare på både dam- och herrsidan. Spelarföreningen lyfte frågan om FIFA:s nya regelverk med de båda agenterna för att kolla vad de anser är viktigt att hålla koll på ur ett spelarperspektiv.

Maria Karlsson de Cecco

– Huvudsyftet från FIFA:s sida är att skapa stabilitet och få transparens, att skydda spelare, kanske framför allt minderåriga spelare. Jag tycker att det finns övervägande positiva saker med det nya reglementet som FIFA har tagit fram, men det finns också en stor kritik mot det och det är en omvälvande tid vi har framför oss nu innan det nya sätter sig, många som tidigare verkat som agenter, riskerar att förlora jobbet, säger Maria Karlsson De Cecco. Bara de agenter som har klarat provet får alltså licens, på FIFA:s hemsida kommer det att finnas en lista över samtliga agenter som har fått licensen. Endast dessa får jobba med spelarövergångar, övriga får invänta nästa års två testtillfällen som är i maj och november.

– Som professionell fotbollsspelare bör du ha en baskunskap kring vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter du har. Det är ditt yrke och därför är det viktigt. Kolla först och främst så att din agent har licens, om du är osäker på vad som gäller, fråga dina vårdnadshavare, någon i klubben eller Spelarföreningen. Ska du läsa på något själv är det artikel 18 i det nya reglerna som finns på FIFA:s hemsida, ”Rights and obligations”, det är det absolut viktigaste för spelare att ha koll på framöver, säger Maria Karlsson De Cecco.

Linus Gunnarsson

Linus Gunnarsson listar några viktiga saker att känna till:

– Det absolut viktigaste är att välja en agent som faktiskt har en licens. Se till att verkligen säkerställa detta innan du går vidare, det är väldigt viktigt. Jobbar du med en agent som saknar licens är det du själv som bryter mot de nya reglerna, inte personen du har anlitat.

– Du ska ha ett skriftligt avtal med agenten. Avtalet får inte vara längre än två år, och innan du skriver på ska agenten upplysa dig om att ta juridisk rådgivning.

– Spelare ska på egen hand betala sin agent. Det är idag mycket vanligt att klubben betalar åt spelaren, men från och med nu finns endast den möjligheten för spelare som tjänar under 200 000 USD per år (exkl. villkorade bonusar). Betalning ska ske kvartalsvis och mot faktura.

Fakta
 • FIFA har under våren presenterat ett nytt agentreglemente: FIFA Football Agent Regulations (FFAR). FFAR gäller från den 1 oktober 2023.
 • Licens – Agenter kommer att behöva en licens från FIFA för att få bedriva agentverksamhet. Detta gäller från och med den 1 oktober 2023,
 • När FFAR införs är Svenska Fotbollförbundet (SvFF) skyldiga att ha ett förmedlarreglemente som är förenligt med FFAR.
 • Avtalstid – Ett agentavtal får högst vara 2 år och får inte innehålla klausul om automatisk förlängning. 
 • Vårdnadshavares underskrift – För att ett förmedlaravtal med en underårig spelare ska vara giltigt krävs att avtalet undertecknas av spelarens vårdnadshavare
 • Val av agent – Spelare får endast låta sig representeras av agent som innehar licens och som har ingått ett skriftligt förmedlaravtal med spelaren  
 • Spelaren betalar – Huvudregeln i förmedlarreglementet är att det är spelaren som ska betala arvodet till agenten
 • Ersättning till agent – FIFA har nu infört maxersättningar på arvode för agent. Om spelarens årliga grundinkomst (ej villkorad ersättning som bonusar) understiger 200 000 USD (amerikanska dollar) –> 5 % av lönen
 • Den del av spelarens årliga grundinkomst som överstiger 200 000 USD –> 3 % av lönen.
 • Minderårig spelare – en agent får inte ta kontakt med minderårig spelare eller dennes vårdnadshavare förrän sex månader innan spelaren har möjlighet att skriva ett professionellt kontrakt, i Sverige är det vid 15 års ålder. En agent får alltså inte kontakta en spelare i Sverige förrän denne är 14,5 år.
 • FIFA har i FFAR justerat reglerna vad gäller dubbel representation, dvs att en agent representerar flera parter i samma transaktion. Om agenten i en och samma transaktion erbjuder tjänster till: 
 • Spelaren och säljande klubb –> Förbjudet 
 • Köpande klubb och säljande klubb –> Förbjudet 
 • Alla parter i transaktionen –> Förbjudet 
 • Spelaren och köpande klubb –> OK om spelaren och köpande klubb har lämnat skriftligt samtycke innan
 • Läs mer om reglementet hos Svenska fotbollsförbundet
 • Sök och se vilka agenter som är licensierade på FIFA;s plattform