AVTAL

Inom svensk fotboll finns det två typer av avtal. Amatöravtal eller professionellt avtal. Alldeles oavsett typ av avtal är det viktigt att man läser igenom avtalet noga då ett påskrivet avtal är oåterkalleligt. Spelarföreningen har erfarenhet och expertis som kan hjälpa dig med detta.

PROFESSIONELL

Från när? Som tidigast vid 15 års ålder. En klubb får inte heller börja förhandla om ett professionellt avtal med en spelare, dennes vårdnadshavare eller annan som har rätt att företräda spelaren, förrän spelaren är 14 år och 6 månader gammal.

Hur långt avtal? Avtalet får max vara 3 år om man är under 18 år fyllda och 5 år om man fyllt 18 år.

När skall avtalet sluta gälla? Klubben kan sätta vilket datum som helst men bäst är att avsluta avtalet i samband med att ett övergångsfönster öppnar. Var noga med att avtal INTE slutar gälla i samband med att ett fönster stänger.

Ersättning – i ett professionellt avtal skall ersättningen ligga på minst 10 000 kr/år. Om man är fotbollsspelare på heltid dvs är med i en a-lagstrupp och förväntas finnas på träning och match när klubben bestämmer skall du ha en lön du kan leva på. Det är även viktigt att det framgår när samt hur ersättningen ska betalas. Ofta sker det månadsvis den 25:e respektive månad. Ibland, vid lägre ersättning, brukar man kunna få ersättningen årsvis.  

Utbildning/Skola – Spelarföreningens inställning är att det är viktigt att man skall kunna slutföra sin utbildning upp till gymnasium för att ha en grund att stå på för framtiden efter fotbollen. Har man inte en gymnasieutbildning som innebär att man har högskolebehörighet så blir det betydligt jobbigare att förbereda sig för nästa karriär. Vi anser att klubbarna skall tillse att du har möjlighet att fullfölja gymnasieutbildningen parallellt med ditt fotbollsspelande. På många utbildningsställen kan du få möjlighet att genomföra utbildningen på längre tid, exempelvis fyra år istället för tre år.

Övergångsfönster – Detta är ändrat från 2023 för Sverige och från och med sommaren 2023 kommer man kunna byta klubb på sommaren under perioden 7 juli – 31 augusti samt på vintern 1 februari – 28 mars. Detta innebär att man har 8 veckor på sommaren och 8 veckor på sommaren mot tidigare 12 veckor på vintern och 4 veckor på sommaren.

Rättigheter/Skyldigheter – Det är viktigt att läsa igenom avtalet för att se vad som avtalet säger att du skall uppfylla. Normalt är det att du skall delta på träning och match enligt klubbens anvisningar och även på vissa aktiviteter såsom marknadsaktiviteter med sponsorer eller liknande. För klubbens del så är de viktigaste punkterna att betala rätt lön i rätt tid samt erbjuda träning och match enligt samma villkor som övriga i lagen.

Man bör vara medveten om att man har lojalitetsansvar mot sin förening och man bör inte uttrycka sig hur som helst i media eller sociala medier.  

Man skall också vara medveten om att man inte får prata eller förhandla med ny förening tidigare än 6 månader innan avtalet går ut. Dock kan man komma överens om att man kan göra detta under avtalstiden om klubb och spelare har för avsikt att gå skilda vägar.

Medverkan i andra idrottsaktiviteter – Observera att, när du har skrivit på för en fotbollsklubb, inte får engagera dig i annan fotbollsförening som spelare eller ledare och inte heller delta i tävling eller uppvisning i annan idrott utan klubbens skriftliga medgivande.

Uppsägning av avtal – Läs igenom noga vad som gäller kring uppsägning av avtal. I vissa fall kan avtalet t.ex. stadga att båda parter har rätt att säga upp avtalet vid upp- eller nedflyttning. En part har alltid rätt att säga upp avtalet om den andra parten i väsentlig mån brutit mot sina förpliktelser enligt spelaravtalet. Detta skulle t.ex. kunna vara om klubben inte betalar spelarens lön.

Bilagor – Ibland kan klubbarna vilja skriva på två separata avtal, dels det standardavtal som SvFF tillhandahåller och dels ett separat avtal som biläggs standardavtalet. Det är viktigt att läsa igenom vad som gäller i de olika avtalen. Huvudregeln är att avtalsvillkor i det separata avtalet som strider mot villkor i standardavtalet, inte är giltiga såvida inte annat framgår av standardavtalet.

Reklamaktiviteter– Du får inte hur som helst skriva avtal eller göra reklam för olika produkter och tjänster oavsett om det handlar om vanlig reklam eller att du skriver om något i dina egna sociala medier.

Doping, betting och matchfixing- Du får som elitidrottare inte dopa dig och det är viktigt att alltid viktigt att du pratar med din lagläkare eller annan ledare innan du stoppar i dig medicin, vitaminer, kosttidskott eller liknande då det kan innehålla olagliga ämnen. Att tänka på är att det är du som spelare som är ytterst ansvarig, även om du har tillfrågat en lagläkare. Du får inte spela på (betta) ditt lag (även klubb) eller lag i samma serie. Du får inte heller manipulera en match.

Skriftlig information från din arbetsgivare – Klubbarna i Allsvenskan och Superettan är bundna av kollektivavtal att tillhandahålla spelarna med en kopia av deras spelaravtal i samband med att spelarna skriver på. Var noga med att be om att få en kopia på ett underskrivet exemplar av spelaravtalet.

I nuläget finns inget kollektivavtal på damsidan, men klubbarna är ändå bundna av lag att ge spelarna skriftlig information om bl.a. lön och hur den ska betalas ut.

Tvist- En vanlig klausul i avtal är vad som händer om spelaren och klubben skulle hamna i tvist med anledning av avtalet. Det vanligaste är att en sådan tvist ska prövas av Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd. 

AMATÖR

Övergångsfönster är så kallad frimånad och mellan 15 november – 15 december varje år har man möjlighet att byta till annan klubb som amatör eller till professionell. Här kan man teckna ett avtal med sin förening om att man även utanför detta ”fönster” skall kunna byta klubb gratis.

Man får spela i professionella ligor dvs Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan samt Ettan (herr) som amatör till dess att man fyllt 18 år.

SAMMANFATTNING

Avtalet bör läsas noggrant och det rekommenderas att göra det tillsammans med någon erfaren. Spelarföreningen kan ge hjälp i detta avseende.

Amatör

Mellan 15 november och 15 december varje år kan man byta klubb som amatör eller till professionell. Man kan även komma överens med sin förening om att byta klubb utanför detta tidsintervall utan kostnad.  Som amatör kan man spela i professionella ligor, inklusive Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan och Ettan (herr) fram till 18 års ålder.

Professionell

Man kan bli professionell spelare tidigast vid 15 års ålder.

Avtalet kan vara högst 3 år om man är under 18 år, och högst 5 år om man är över 18 år.

Avtalet bör avslutas i samband med ett övergångsfönster, och man bör se till att det inte upphör när ett fönster stängs.

En professionell spelare bör få ersättning på minst 10 000 kr per år. Om man är en heltidsfotbollsspelare, förväntas man delta i träning och matcher enligt klubbens bestämmande, och man bör ha en lön som är tillräcklig för att leva på. Ersättningen kan betalas månadsvis eller årsvis beroende på beloppet.

Det är viktigt att spelare kan slutföra sin utbildning upp till gymnasienivå samtidigt som de spelar fotboll. Klubbarna bör säkerställa möjligheten att fullfölja gymnasieutbildningen parallellt med fotbollsspelandet.

Från och med 2023 kan klubbar byta spelare under två övergångsfönster: 7 juli – 31 augusti på sommaren och 1 februari – 28 mars på vintern.

Rättigheter och skyldigheter

Det är viktigt att läsa igenom avtalet för att förstå vilka krav som måste uppfyllas. Det inkluderar normalt att delta i träningar, matcher och vissa marknadsaktiviteter som sponsorer kan kräva. Spelaren bör visa lojalitet gentemot klubben och vara försiktig med uttalanden i media och sociala medier.

Man får inte prata med eller förhandla med en ny klubb förrän 6 månader innan det nuvarande avtalet löper ut, om inte klubben och spelaren har för avsikt att skiljas åt.

 När man har skrivit på för en klubb får man inte engagera sig i andra fotbollsföreningar som spelare eller tränare, eller delta i tävlingar eller uppvisningar inom andra idrotter, utan skriftligt godkännande från klubben.

Man får inte skriva avtal eller göra reklam för produkter eller tjänster utan klubben godkännande, inklusive i sina egna sociala medier.

Som elitidrottare bör man alltid rådfråga lagläkare innan man stoppar i sig någon form av preparat. Det är i slutänden den enskilda individens ansvar att se till att man inte får i sig några förbjudna preparat.