FIFPRO Europa stämmer FIFA

FIFPRO Europa har lämnat in en stämningsansökan mot FIFA gällande det nya klubblags-VM i ett försök att skydda spelarna från den alltmer späckade matchkalendern.

Beslutet togs på ett extrainsatt styrelsemöte efter ett initiativ från Frankrike och England. Stämningsansökan lämnades in till Court of Commerce i Bryssel nu under torsdagsmorgonen.

I yrkandet uppmanas domstolen att ta ställning till om FIFA har rätt att ensidigt fastställa den internationella matchkalendern och i synnerhet undersöka om FIFA på egen hand har rätt att schemalägga klubblags-VM – FIFA Club World Cup 2025.

Spelarföreningarna menar att det strider mot EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna (CFREU). FIFPRO anser att FIFA:s syfte är att få mer makt och pengar och att de inte tar hänsyn till spelarna i de medverkande ligorna.

FIFPRO Europas medlemmar ber handelsdomstolen i Bryssel att låta EU-domstolen ta ställning till följande:

• Huruvida om FIFA:s beslut går emot EU:s rättighetsstadgar i artiklarna 5, 15, 28 och 31. Har FIFA rätt att schemalägga klubb-VM 2025 under det ”fönstret” då spelarna traditionell har haft spelledigt utan spelarnas medverkan i beslutet

• Kränker FIFA:s ensidiga beslut spelarnas rättigheter enligt artikel 28 och deras rätt att kollektivt förhandla om sina anställningsvillkor

• Strider FIFA:s beslut mot rätten till hälsosamma arbetsförhållanden för spelarna, garanterade i artikel 28, eller kränks den rätten och innebär det betydande extra arbetsbelastning genom klubblags-VM 2025

• Huruvida FIFA:s ensidiga beslut om klubblags-VM 2025 ger upphov till konkurrensbegränsningar som inte är förenliga med artikel 101 i EUF-fördraget.

David Terrier, ordförande för FIFPRO Europa:

– Eftersom alla försök till dialog har misslyckats är det nu upp till oss att se till att spelarnas grundläggande rättigheter respekteras fullt ut genom att ta frågan vidare till de europeiska domstolarna och därmed till EU-domstolen.

Se FIFPros media release nedan.