Global struktur för anställnings-förhållanden inom fotbollen

FIFPro* och World Leagues Forum** upprättar en global struktur för anställningar och arbetsförhållanden inom professionell fotboll.

Vid internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization – ILO***) huvudkvarter har det under dagen undertecknats ett banbrytande avtal för att ta ett större ansvar som arbetsmarknadens parter för att stärka kollektivavtalade lösningar inom fotbollsbranschen och bidra till dess fortsatta livskraft och tillväxt.

Avtalet (Global Labour Agreement) befäster på världsnivå relationerna som många ligor och spelarföreningar har byggt upp på hemmaplan. Avtalet syftar till att främja och skydda de grundläggande principerna för kollektiva arbetsrelationer mellan representanter för arbetsgivare och arbetstagare. Med stöd av ILO kommer avtalet även att stabilisera den professionella fotbollen genom att stärka arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter på en global nivå och främja rättvisa anställningsvillkor inom fotbollen. Avtalet är gällande för FIFPros 66 lokala spelarorganisationer och World Leagues Forums 44 nationella ligor världen över.

Avtalet kommer att göra det möjligt för FIFPRO och WLF att ta itu med nyckelfrågor på internationell nivå som direkt påverkar anställningsrelationerna mellan ligor och spelare och att aktivt sträva efter en rättvis representation i det internationella beslutsfattandet. FIFPRO och WLF kommer också att samarbeta för att utveckla och främja kollektiva förhandlingar för att spelarföreningar och ligor ska ta ett större ansvar för att professionalisera fotbollen på inhemsk nivå.

Avtalets ambitioner och intentioner är att omfatta professionell fotboll för både damer och herrar. Vissa framsteg har gjorts på det förstnämnda genom kollektivavtal i olika former mellan ligor och spelarföreningar men på flera håll bör överenskommelser och kollektivavtal på damsidan vara en omedelbar prioritet.

”Detta är en viktig milstolpe på vägen för att säkerställa att relationen mellan arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter inom professionell fotboll blir starkare, mer rättvis och effektivare. Vi är glada över att ILO har godkänt Global Labour Agreement som det rätta sättet att bygga en kultur som respekterar spelarnas rättigheter som anställda.” – David Aganzo, President FIFPro

Som nästa steg kommer både FIFPro och WLF att utse representanter till Global Labour Agreement Executive Board med syfte att så snart som möjligt fastställa en arbetsplan och diskussioner framöver.

”En milstolpe för fotbollens framtid, ett steg framåt mot en mer transparent, rättvis, stabil och jämställd fotboll. Mycket arbete är kvar att göra och det är nu det riktiga arbetet börjar – implementering. Jag ser dock att fotbollen med detta GLA avtal med ILOs riktlinjer som utgångspunkt, är bättre rustad än någonsin för att ta hand och värna våra medlemmar, spelarna och säkerställa schyssta villkor i de inhemska ligorna. Vilket även är grunden för den internationella fotbollen.” – Caroline Jönsson, FIFPro och Spelarföreningen

Global Labour Agreement i korthet

  • GLA skapar ett ramverk för arbetsrelationer på världsnivå inom branschen fotboll
  • GLA kommer att överväga och diskutera alla ämnen som påverkar relationen mellan spelare och ligor. Exempelvis arbetsbelastning, matchkalendern, avtalsrelationer på internationell och nationell nivå, diskriminering eller andra ömsesidiga intressen
  • GLA kommer att hjälpa att premiera bättre strukturella relationer i länder där det kan förbättras och således även bidra till rättvisa tävlingar spelarvillkor
  • GLA erkänner grundläggande principer och rättigheter på arbetet som ILO anger

* FIFPro är en internationell facklig organisation som representerar professionella fotbollsspelare på global nivå där Spelarföreningen tillsammans med 66 andra länder är medlemmar.

** World Leagues Forum är en organisation som representerar fotbollsligor för professionella föreningar i 44 länder.

*** International Labour Organization är en organisation vars syfte är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor som en förutsättning för fred mellan och inom nationer.