Spelare i Allsvenskan & Superettan

Spelarföreningen är de professionella fotbollsspelarnas egen förening som sedan bildandet 1975 har till huvudsyfte att skydda spelarna och deras intressen i en fotbollsvärld som ständigt förändras. Tillsammans kan vi påverka villkoren för fotbollsspelare i Sverige och världen. Läs mer om medlemskapet och bli medlem idag!

Inom svensk fotboll är försäkringarna en del av kollektivavtalen och tecknas av klubbarna för samtliga spelare som är anställda i representationslaget i de två högsta serierna på herrsidan.

Idrottsförsäkring via Svenska fotbollförbundet och Folksam – En grundförsäkring som alla registrerade fotbollsspelare i Sverige har som bland annat täcker tandskador och akutvård. 

Vårdkostnadsförsäkring via Folksam – ersätter vårdkostnader och ger dig rätt till snabb vård. Föreningen kan välja mellan omfattningsnivåerna BAS eller BAS+extra. 

Försäkringspaket och pensioner via SEB – innehåller idrottsutövarpension, sjukförsäkring, trygghetsförsäkring idrott och tjänstegruppliv. För att komma in i sjukförsäkringen med extra skydd krävs att man som spelare fyller i och skickar in en hälsodeklaration till SEB. Försäkringen är obligatorisk för spelare i Allsvenskan och finns även som valmöjlighet för spelare i Superettan. 

Som medlem i Spelarföreningen och spelare i en Allsvensk- eller Superettaklubb med en lön på lägst 19 000/mån så har du också automatiskt en kollektiv hemförsäkring via Folksam som är mycket bra och prisvärd.

För dig som är medlem och tillhör annan serie eller har månadslön under 19 000 kr/månad finns möjligheten att teckna hemförsäkringen separat till en förmånlig kostnad.

Hemförsäkring mellan via Folksam läser du mer om här.

Har du villa/hus eller bostadsrätt kan du behöva uppdatera din hemförsäkring för att ha fullvärdigt skydd. Det gör du genom att kontakta Folksam och lägga till ett tillägg på din befintliga hemförsäkring. 

Att teckna privat: 

Beroende på livssituation bör du också fundera på att teckna en livförsäkring och olycksfallsförsäkring utanför det försäkringspaket som ligger via fotbollen. De allra flesta försäkringsbolag tillhandahåller båda alternativen. 

Direktpensioner

Har du lön över brytpunkten för statlig inkomstskatt (56 900SEK – 2023) kan det vara fördelaktigt för dig att sätta av en del av lönen till direktpension eftersom det ger dig lägre skatt och mer pengar insatt. 

Exempelvis om du har en lön på 70 000 kronor och väljer att sätta av 10 000 kronor av dem till direktpensionen kommer klubben enligt deras avtal med SEB att avsätta även arbetsgivaravgifter på 31,42% vilket innebär att du får insatt 13 142 kronor varje månad som du sen kan ta ut till lägre skatt efter din fotbollskarriär. En viktig del att tänka på här är att direktpensionen är en del av SEB sjuk1 och Sjuk2 vilket innebär att avsättningen till direktpension efter dag 90 i sjukskrivningen är klausulbunden så har du mycket skador och klausuler sedan tidigare bör du tänka till innan du börjar sätta av pengar då risken är större att dom slutar sättas av enligt premiebefrielsen som följer med som standard. Välj inte bort premiebefrielsen så länge du spelar aktivt och sätter av pension.  

Tjänstepension

Som spelare i Allsvenskan och Superettan har du enligt avtal även tjänstepension på 4,5% av din lön. Denna sätts av hos SEB i dagsläget (2023). På minpension.se kan du se över din pension. 

Som spelare i Allsvenskan och Superettan har du enligt avtal även tjänstepension på 4,5% av din lön. Denna sätts av hos SEB i dagsläget (2023). På minpension.se kan du se över din pension. 

Om du blir arbetslös och är med i en svensk a-kassa kan du få arbetslöshets­ersättning, men aldrig mer än 80 % av ersättningstaket på 33 000 kr/mån. Det blir ungefär 18 600 kronor efter skatt. Allt du tjänar över 33 000 kronor är pengar som a-kassan inte ersätter. Men om du dessutom är medlem i Unionen kan du få ett extra tillskott genom inkomstförsäkringen. OBS! A-kassan kräver minst 12 månaders medlemskap för rätt till full ersättning. Bli medlem i A-kassan här.

En grundförutsättning för att kunna ta del av inkomstförsäkringen som finns i Unionens medlemskap är alltså att du är anmäld till a-kassan. Om du är medlem hos Unionen ingår en inkomstförsäkring som täcker 80% av lön upp till 60 000 kr/månad. Vill du täcka högre löner finns extra inkomstförsäkring att köpa till via Unionen. Läs mer hos Unionen

Är fotbollen din enda sysselsättning är vår rekommendation alltid A-kassan. I fall med dubbla sysselsättningar är det svårt att ge en generell rekommendation då det i stora drag beror på en rad olika villkor. Man måste helt enkelt se till varje enskild situation innan man kan ta ett beslut om man kan dra nytta av a-kassan eller inte. Nedan följer ett antal krav och regler som måste uppfyllas i diverse olika situationer. För att ha rätt till a-kassa i Sverige måste du antingen ha ett permanent uppehållstillstånd eller vara EU/EES medborgare.  A-kassans samtliga regler och villkor finner du här.

Studier och a-kassa

Du kan ha rätt till a-kassa samtidigt som du studerar på heltid under vissa förutsättningar:

  • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
  • Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd (exempelvis CSN bidrag).
  • Du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Under en och samma ersättningsperiod kan du som längst få ersättning i 20 veckor samtidigt som du studerar på heltid. Om du studerar på deltid är också A-kassan en möjlig kombination. Läs mer hos Unionens A-kassa. 

A-kassa mellan avtal med samma klubb

Om du har spelat i en klubb där avtalet upphör och du söker och får ersättning från a-kassan krävs det synnerliga skäl om du ska kunna skriva på för samma klubb igen utan att bli återbetalningsskyldig. Kan du inte uppvisa att du har uttömt alla möjligheter till arbete och att förutsättningarna kraftigt har förändrats hos klubben (kan vara att det uppkommit långtidsskador etc) anser a-kassan i de flesta fall att man som arbetstagare och arbetsgivare har utnyttjat försäkringssystemet för att undgå att betala lön under en period.

Ersättning från a-kassan bryts så fort du skrivit nytt avtal

Som fotbollsspelare är du visstidsanställd, det innebär att om ditt befintliga avtal går ut och du redan har skrivit nytt avtal som börjar gälla kommande säsong så kommer a-kassan enligt reglerna att avsluta utbetalningen av a-kassa den dagen du har signerat det nya avtalet oavsett när det börjar gälla. Anledningen är att du då inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Inkomstförsäkringens villkor ser annorlunda ut

  • För att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen via Unionen måste du uppfylla följande: 
  • Ha varit medlem i Unionen i minst 12 månader
  • Ha varit medlem i en svensk a-kassa i minst 12 månader
  • Arbetat minst 80 timmar per månad sammanlagt 12 månader senaste 18 månaderna – endast arbetad tid då du varit medlem hos Unionen kan tillgodoräknas. Detta innebär alltså att det i vissa fall inte räcker att vara medlem i 12 månader för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen.
  • Ha en lön över ersättningstaket i a-kassan

Läs gärna mer hos Unionen

För att prestera på fotbollsplanen behöver du också ha en hjärna som fungerar. Att arbeta med sitt välmående är en allt mer naturlig del i en elitidrottares vardag. Som medlem i Spelarföreningen har du personlig tillgång till råd, stöd och samtal som hjälper ditt välmående och förhoppningsvis även ditt fotbollsspelande i slutändan. Du behöver må bra för att prestera bra helt enkelt.

Boka gärna ett samtal med vår spelarutvecklare helt kostnadsfritt som medlem redan idag.

”Redan ganska tidigt i min karriär som fotbollsspelare började jag att fundera på vad som skulle komma efter fotbollen. Att kunna läsa in en högskole­utbildning utan att vara på plats passade väldigt bra för mig. Jag vill gärna arbeta kvar inom idrotten och min examen inom Sport Management i kombination med min erfaren­het från fotbollen gör att jag känner mig redo för vad som komma skall den dagen jag lägger skorna på hyllan.”

Spelar­föreningen kan med hjälp av kunskap och samarbeten erbjuda dig som spelare en lång rad bra alternativ som gör det möjligt för dig att tänka på din utveckling även utanför fotbollsplanen. Spelarföreningen och samarbetspartners kan erbjuda dig olika former av karriärcoachning. Du får en större inblick i vart du vill komma med din civila karriär och hur du ska ta dig dit.

Boka gärna ett samtal med vår spelarutvecklare helt kostnadsfritt som medlem redan idag.

Det viktigaste du som spelare ska hålla kolla på är att se till att du arbetar med en licensierad agent. Har din agent ingen licens hos FIFA är det du och/eller klubben som blir straffad.

FIFA har presenterat ett nytt agentreglemente: FIFA Football Agent Regulations (FFAR). FFAR gäller från den 1 oktober 2023. OBS! reglementet har blivit utmanat i olika domstolar då agenterna hävdar att taket på ersättning bryter mot EU-lagar. Just nu gäller inte ersättningsnivåerna i England, Tyskland och Spanien pga domstolsbeslut. 

Licens – Agenter kommer att behöva en licens från FIFA för att få bedriva agentverksamhet. Detta gäller från och med den 1 oktober 2023,

När FFAR införs är Svenska Fotbollförbundet (SvFF) skyldiga att ha ett förmedlarreglemente som är förenligt med FFAR.

Avtalstid – Ett agentavtal får högst vara 2 år och får inte innehålla klausul om automatisk förlängning. 

Vårdnadshavares underskrift – För att ett förmedlaravtal med en underårig spelare ska vara giltigt krävs att avtalet undertecknas av spelarens vårdnadshavare

Val av agent – Spelare får endast låta sig representeras av agent som innehar licens och som har ingått ett skriftligt förmedlaravtal med spelaren  

Spelaren betalar – Huvudregeln i förmedlarreglementet är att det är spelaren som ska betala arvodet till agenten

Ersättning till agent – FIFA har nu infört maxersättningar på arvode för agent. Om spelarens årliga grundinkomst (ej villkorad ersättning som bonusar) understiger 200 000 USD (amerikanska dollar) –> 5 % av lönen

Den del av spelarens årliga grundinkomst som överstiger 200 000 USD –> 3 % av lönen.

Minderårig spelare – en agent får inte ta kontakt med minderårig spelare eller dennes vårdnadshavare förrän sex månader innan spelaren har möjlighet att skriva ett professionellt kontrakt, i Sverige är det vid 15 års ålder. En agent får alltså inte kontakta en spelare i Sverige förrän denne är 14,5 år.

FIFA har i FFAR justerat reglerna vad gäller dubbel representation, dvs att en agent representerar flera parter i samma transaktion. Om agenten i en och samma transaktion erbjuder tjänster till: 

Läs mer om reglementet hos Svenska fotbollsförbundet

Sök och se vilka agenter som är licensierade på FIFA;s plattform