VM I QATAR 2022 – SKALL LIV OFFRAS FÖR DETTA?

Frågorna hopar sig om varför FIFA inte sätter mer press på Qatar inför VM 2022. Tidigare har man pratat om de fotbollsmässiga förutsättningarna och problematiken kring att ha ett fotbolls VM i Qatar mitt i sommaren. Nu för både FIFA och UEFA diskussioner om att tiden för VM skall flyttas till vintern istället vilket skulle medföra betydligt bättre villkor att spela fotboll i.

Det som kommit fram nu och som är betydligt allvarligare är att många av de arbetare som är med och bygger de nya arenorna jobbar under slavliknande förhållanden med mycket löga löner och en livsfarlig arbetsplats. Ca 400 arbetare mister livet i arbetsplatsrelaterade olyckor varje år och om det fortsätter i så kommer ca 4000 personer riskera detta öde.

FIFPro gick den 27 september ut med ett uttalande där man är mycket oroad för arbetarnas villkor och kräver att . Se uttalandet här:

http://www.fifpro.org/news/news_details/2362