SvFF:S UTREDNINGEN ANG SPELARNA I LANDSKRONA BOIS LÄGGS NER I BRIST PÅ BEVIS!

Den 15 november meddelades Landskrona Bois att utredningen gällande Matchfixing där två spelare var misstänkta för medverkan har lagts ner i brist på bevis. Det är möjligt att man kan ta upp den igen om nya uppgifter framkommer. Det är av stor vikt för spelarna att denna information kommer ut så att de har möjlighet att fortsätt med sina fotbollskarriärer.