Svårt att få ut innestående semesterersättning vid utgånget avtal?

Många medlemmar kontaktar oss angående att de inte får ut sin innestående semester efter utgånget avtal och vissa klubbar har också skrivit att semesterlön ingår i lönen med ca 13 %. Vi vill bara klargöra att det inte är tillåtet att baka in semesterlön i den vanliga lönen. Har man en längre anställning än tre månader så är det inte tillåtet.

Ett annat problem med semester är att man skriver 10 eller 11 månaders avtal som slutar sista oktober eller november. Detta medför bara en massa problem. Vi har tidigare fört resonemang med SEF om detta då de själva har tyckt att klubbarna skall skriva helårsavtal. I de fall med 10 eller 11 månadersavtal är det svårt att hinna få ut sin semester innan avtalet går ut. Klubben skall planera utläggning semestern i god tid tillsammans med spelaren och senast 2 månader i förväg. Man kan i mycket speciella fall lägga ut semestern 1 månad i förväg. Tyvärr har vi träffat på fall då spelaren från ena dagen till andra ”tvingas” ta semester mot sin vilja.

Den semester man inte fått ut när avtalet gått ut skall man bli ersatt ekonomiskt enligt följande uträkning:

Månadslön x 4,6 % x antal innestående semesterdagar.