Stor ökning av psykisk ohälsa bland fotbollsspelare

Antalet professionella fotbollsspelare som uppvisar symptom på depression har dubblats under coronapandemin enligt en ny studie från FIFPro. Långt många fler spelare uppvisar symptom på depression och ångest på grund av isolering och begränsad tillgång till träning och matchspel.

22 procent av de kvinnliga spelarna och 13 procent av manliga spelare rapporterade symtom som kan jämföras med en diagnos av depression. 18 procent av kvinnorna och 16 procent av männen rapporterade symtom som kan likställas med en ångestdiagnos.

Andelen spelare som rapporterade olika symptom var betydligt högre bland dem som har en oro deras framtid inom fotbollen.

Läs mer om studien hos FIFPro

Bild: FIFPro

Hur kan jag som fotbollsspelare få hjälp om jag mår dåligt?

På PDM bloggen kan du läsa mer om olika vägar att gå

Du kan också kontakta oss på Spelarföreningen för konkret vägledning i din situation.