SPELARE SOM STÄNGS AV P.G.A. ATT MAN INTE VÄLJER ATT TECKNA NYTT AVTAL.

Vi vill ge Spelarföreningens generella inställning i det uppmärksammade fallet Walid Atta och hans avstängning från att spela match pga att han inte tecknat nytt avtal med sin klubb.

Att stänga av en spelare från att få spela matcher med sin klubb enbart för att spelaren inte förlänger ett kontrakt innan det gamla gått ut är inget godtagbart skäl. Det är ett förkastligt beteende av klubbarna som sätter stark press på spelaren att förlänga ett avtal mot sin vilja. Vi anser att detta är ett grovt kontraktsbrott som ger spelaren rätt att säga upp avtalet, kräva skadestånd och gå till annan klubb på fri transfer.

Efter Bosmandomens införande (1995) är det spelarens självklara rätt att efter fullgjort kontrakt själv bestämma över sin framtid. Vi har inget emot att en spelare förlänger sitt kontrakt med sin klubb trots att han/hon överväger att gå vidare. Men då måste de ske på egen vilja.

Det är Spelarföreningens övertygelse att klubbar som fortsätter att hota spelare med avstängning och verkställer hotet, biter sig själv i svansen. D.v.s. klubben skrämmer bort nya spelare till klubben för att de inte vill riskera hamna i Attas situation.

Detta fall är inget nytt. Vi hoppas att de klubbar som har denna förkastliga princip tänker om. Vi kommer att, när en spelare vill, pröva detta i fotbollens skiljenämnd för att få klarhet och en gång för alla sätta stopp för detta.

Spelarföreningen Fotboll i Sverige

Per Ågren    Magnus Erlingmark   Gert Persson