Sparad semester

Enligt kollektivavtalen och semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester under ett 12-månaders kontrakt. Ibland förekommer omständigheter som gör att man inte kan få ut alla sina semesterdagar i tid. Det är då arbetsgivarens skyldighet att betala ut dessa dagar enligt devisen 4,6 % av månadslönen per sparad semesterdag när kontraktet går ut.

Exempel på scenarier där semester inte kan läggas ut och bör betalas ut i pengar:

Lisa har ett kontrakt som är skrivet från 1 januari till 30 november. Lisas lön är 17 000 kr/månad. Hon har på ett 11- månaders kontrakt rätt till 23 dagars semester. Lisas lag började träningen för året den 7 januari, eftersom merparten av dagarna från första till 7 januari var helg dras det endast tre semesterdagar. Under sommaren fick Lisa och hennes lagkamrater två veckors sammanhängande semester, eftersom fyra av dessa dagar räknas som helg har Lisa fått ut 10 dagars semester under sommaren. Nästa semesterperiod för Lisas lag är planerad till december, då har Lisas kontrakt gått ut. Totala antalet semesterdagar som Lisa har fått ut under året är 13. Det innebär att Lisa har sparad semester på 10 dagar som hon ska få ut i pengar senast 30 dagar efter att kontraktet har gått ut. Semestern räknas ut genom att ta 4,6% av den totala lönen per sparad semesterdag. I Lisas fall innebär det att hon ska få 7 820 kr.

Kalle skrev ett 23-månaders kontrakt som började gälla 1 januari 2019 och gick ut 30 november 2020. Kalles lön var 20 000 kr/månad. Under 2019 fick Kalle ut all sin semester i lediga dagar under sommaren och i december. Kalle startade även säsongen 2020 med 5 dagars semester. På grund av COVID-19 blev hela Kalles lag korttidspermitterade från och med den 15 mars till den 1 juni 2020. Under permitteringstiden fick Kalle ledigt ett antal veckor men dessa dagar var relaterade till permitteringen och kan därmed inte räknas som semester (permittering måste avslutas innan semester kan tas ut). Med ett hektiskt spelschema fanns ingen annan möjlighet för Kalle att få ut semester under året då säsongen fortgick ända fram till Kalles kontrakt gick ut. Det innebär att Kalle har 20 sparade semesterdagar att få ut i pengar. Semestern räknas ut genom att ta 4,6% av den totala lönen per sparad semesterdag. I Kalles fall innebär det 18 400 kr.

Fem viktiga saker att ta med sig när det gäller förläggning av semester och sparad semester:

  • Är du skadad och sjukskriven under semestern har du sparade semesterdagar kvar att få ut. Du tjänar in semester de första 180 dagarna på en sjukskrivning. Avbryt inte en sjukskrivning för att ha semester.
  • Man kan INTE ha semester och vara korttidspermitterad samtidigt,
  • Fridag eller helgdag kan inte i normalfallet räknas som semester
  • Semester betalas enligt kollektivavtal ut enligt sammalöneregeln, det innebär att det inte finns något semestertillägg vilket ofta förekommer på övriga arbetsmarknaden.
  • Sparade semesterdagar ska betalas ut senast 30 dagar efter kontraktet gått ut.

Kontakta oss för specifik rådgivning i din situation.