SKRIVA NYTT AVTAL?

Är du i färd med att skriva nytt avtal?

Som du kanske vet kan du förhandla och även teckna avtal med ny klubb redan 6 månader innan ditt gamla avtal går ut. Dock skall du som spelare informera din nuvarande klubb om detta innan du börjar förhandla. Detta enligt fotbollförbundets reglemente för att kunna ge den nuvarande klubben möjlighet till att lägga motbud.

Vid förhandling med nuvarande klubb så skall klubben senast en månad innan ditt nuvarande avtal går ut informera om de vill förhandla om ett nytt avtal med dig. Om klubben säger att man har för avsikt att förhandla nytt med dig så är de bundna att erbjuda villkor på samma nivå eller bättre om inget annat sägs. Det innebär att om klubben vill förhandla med dig om ett nytt avtal måste informera om och flagga för om avtalet kan innefatta försämrade ekonomiska villkor.