Skrev du avtal med din agent innan 15 juni 2018?

Förmedlaravtal som är skrivna/ingångna innan det nya reglementet trädde i kraft i juni 2018 upphör automatiskt att gälla den 15 juni 2019.

Exempel: Lotta skrev ett avtal med sin agent 3 januari 2018. Enligt villkoren i Lotta och agentens avtal löper det ut i januari 2020. I detta fall innebär det att oaktat vad som står i Lottas avtal upphör det att gälla den 15 juni 2019 eftersom det var skrivet innan det nya reglementet trädde i kraft. Eventuell ekonomisk kompensation från spelaren till agenten gäller dock om inget annat är överenskommet så länge ingånget spelaravtal (där förmedlaren bistått) med klubben är gällande.


Den 15 juni 2018 började Svenska fotbollsförbundets nya reglemente för förmedlare att gälla. En sammanfattning av reglementet ur ett spelarperspektiv:

Förmedlaravtal måste ingås – Skall en förmedlare företräda en spelare eller klubb på den svenska fotbollsmarknaden skall ett förmedlaravtal ingås och registreras hos SvFF. Avtalet får ha en löptid om max två(2) år. Många förmedlare har tidigare tillämpat automatiskt förlängning av avtalen om det ej sägs upp av någon av parterna inom en viss tidsperiod. Detta är ogiltigt i och med nya reglementet.

Gåvor, pengar eller andra förmåner kopplat till ingången av ett förmedlaravtal är förbjudet.

Innan du ingår ett förmedlaravtal är det en del av din skyldighet att se till att din förmedlare är godkänd av SvFF till att arbeta på den svenska marknaden. Alla förmedlare kommer att behöva registrera sig för att kunna arbeta inom Sverige.

Professionell fotbollsspelare, styrelseledamot, kommittéledamot, domare, assisterande domare, coach, tränare eller annan person som är ansvarig för tekniska medicinska eller administrativa frågor inom FIFA, konfederation, nationsförbund, ligaorganisation underordnad nationsförbund eller förening får INTE vara förmedlare.

Är du under 18 år måste din förmedlare ha genomgått utbildning via fotbollsförbundet för att bli ”av SvFF certifierad förmedlare”

Vårdnadshavare som inte är registrerad förmedlare får enbart företräda spelare under 18 år

Brott mot reglementet kan för dig som spelare innebära böter eller avstängning. Se därför alltid till att din förmedlare är registrerad hos SvFF innan du väljer att arbeta med honom/henne. Här hittar du samtliga registrerade förmedlare i Sverige.

OBS! Advokater omfattas INTE av reglementet!

Hela reglementet hittar du här