SKANDINAVIEN STÅR ENADE MOT SEPP BLATTERS UTTALANDE.

Ge rasismen rött kort i Skandinavien står enade i sin kritik mot Sepp Blatters uttalande om att
det inte skulle finnas rasism inom fotbollen.
Sepp Blatters utspel har skapat förundran i de skandinaviska ländernas
kampanjorganisationer, som alla kämpar mot rasism, både inom fotbollen som samhället i
stort.
Projektledaren för danska Giv Racisme det Røde Kort, Simon Christensen säger: ”Vårt arbete
med att bekämpa rasism grundar sig ju i att det finns rasism inom såväl fotbollen som
samhället i övrigt. Det är ju orsaken till att vi blir inbjudna till fotbollsarenor och skolor med
vårt budskap.”
De tre skandinaviska antirasistkampanjerna står enade i sin kritik av Sepp Blatter och menar
att hans uttalande saknar förankring i verkligheten.