Riksidrottsförbundet släpper rapport om pengaspel inom herridrott på elitnivå.

I rapportens inledning läser vi:

”Rent spel och en trygg idrottsmiljö är två fundamentala förutsättningar för den svenska idrottsrörelsens fortlevnad. Matchfixning och spelberoende är två stora faror som riskerar att drabba elitidrottare till följd av idrottens nära koppling till spel- och vadhållningsindustrin”

Att det förekommer spel och betting även från elitidrottens aktörer är ingen överraskning, men det är något samtliga aktörer inom elitidrotten måste få bukt med för att säkerställa en trygg miljö och ett rent spel fritt från manipulation. En kultur där spel och betting tar överhanden är en kultur som varken gynnar idrotten och än mindre människorna som verkar inom idrotten.

Studien bygger vidare på, och är en kvalitativ uppföljning till ”Spel om pengar inom idrotten” en studie som belyser hur spelvanorna ser ut i olika sporter uppdelat i ålderskategorier och kön.

Här hittar du hela rapporten