REGLER KRING UTBILDNINGSBIDRAGET ÄNDRAS FROM 1 APRIL 2012

Ändring av reglerna kring utbildningsbidraget!

ÄNTILIGEN ETT BESLUT SOM GÅR SPELARNAS ÄRENDEN! Vid Svenska Fotbollförbundets Repskap den 25 november togs beslut om att ändra reglerna kring utbildningsbidraget och klubbarnas möjlighet att få denna ersättning. Man har nu valt att följa FIFA:s bestämmelser gällande detta vilket innebär att en klubb som vill ha rätt att kräva ett utbildningsbidrag måste erbjuda spelaren ett nytt avtal skriftligen senast 60 dagar innan det gamla går ut. Avtalet villkor skall vara likvärdiga med det spelaren haft tidigare eller bättre. Detta kommer innebära att många spelare som inte är önskvärda i sina klubbar nu kommer att kunna gå helt gratis även i åldrar under 24 år. Läs mer om reglerna direkt i Representationsbestämmelserna kap 5 § 1.5 andra stycket: Representationsbestämmelser