Recognise. Report. Remove.

I takt med att fart och fysisk ökar drabbas allt fler spelare av hjärnskakningar inom fotbollen. Upprepat våld mot huvudet kan inte bara få konsekvenser på fotbollsplanen utan även påverka övriga livet kraftigt med följder som depression, ljud– och ljuskänslighet och påverkan på ditt allmäntillstånd. Vid flertalet tillfällen har spelare tillåtits spela vidare efter en kraftig smäll trots ganska tydliga tecken på påverkan.

Vad kan jag som spelare göra för att hjälpa mina medspelare?

Titta gärna på FIFPro:s film och reflektera.