PLAYER DEVELOPMENT MANAGER MED ANSVAR FÖR PROFESSIONELLA FOTBOLLSSPELARES PERSONLIGA UTVECKLING

Spelarföreningen rekryterar nu en Player Development Manager för vårat nya projekt för elitfotbollsspelare.

Syftet med rollen är att uppmuntra fotbollsspelares personliga samt professionella utveckling och välmående. Din uppgift blir att stötta spelarna genom att ge dom verktyg och vägledning för att nå sin fulla potential på och utanför fotbollsplanen för att kunna möta de behov som finns bland elitspelarna. Projektet omfattar bland annat karriärövergångar, välmående, utbildning och betydelsen av det egna varumärket.

Vi söker dig som brinner för idrott och att utveckla människor. Hos oss på Spelarföreningen får du möjligheten att inspirera och stötta fotbollsspelare under idrottskarriären samt i deras förberedelser inför nästa karriär. Att vara elitidrottare idag är ett påfrestande arbete. En elitkarriär kan ta slut när som helst och alla väljer inte själva när. Det krävs därför ett utbrett supportnät som kan hjälpa spelarna underlätta karriärövergångar oavsett när och hur det sker.

Som Player Development Manager kommer du ansvara för tre huvudområden:

1. Information/inspiration kring personlig och professionell utveckling, utbildning samt betydelsen av det egna varumärket.

2. Skapande av ett nätverk av kontakter för att kunna tillgodose spelarnas individuella behov.

3. Användande av vårt CV- och karriärverktyg för kartläggning och uppföljning av spelarnas behov.

Spelarföreningen startades 1975 för att skydda fotbollsspelare och deras intressen. Spelarföreningen är medlemsägd med en styrelse bestående av främst aktiva elitfotbollsspelare för att säkerställa att just spelarna och medlemmarna har störst inflytande.  Spelarföreningen har idag två heltidsanställda som arbetar med allt från rådgivning, information, lobbying, tvister och kollektivavtalsförhandlingar. Nationellt samverkar vi med Unionen och är medlemmar i Sport Pro Sverige (organisationen för samtliga professionella idrottare). Internationellt är vi medlemmar i FIFPro som är den internationella spelarorganisationen för professionella fotbollsspelare.

Våra önskemål att du som söker tjänsten har:

  • förståelse/passion för idrott
  • starkt eget driv och initiativförmåga
  • förståelse för det svenska utbildningssystemet
  • erfarenhet av elitidrottsliga miljöer
  • kunskap om/eller erfarenhet av karriärväxling
  • goda lyssnande och kommunikativa egenskaper
  • akademisk utbildning inom områden som är relevanta för rollen

Krav är också att du som sökande hanterar engelska i både tal och skrift samt har en grundläggande datorvana.

Tjänsten omfattar i grunden en halvtidsanställning men kan också bli en heltid där man på den andra halvtiden arbetar med andra arbetsuppgifter inom Spelarföreningen. Anställningsformen är tillsvidare och med oreglerad arbetstid. Arbetet kan bedrivas med utgångspunkt från annan ort än Göteborg men regelbundna resor ut till spelarna i klubbarna runt om i landet samt att regelbundet besöka Spelarföreningens huvudkontor i Göteborg är helt nödvändigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningen inleds som en provanställning i sex månader. Antalet semesterdagar, försäkringar och pension följer gällande ”Branschavtal Idrott” och andra gällande lagar.

Skicka din ansökan till info@spelarforeningen.com senast tisdagen den 30 april. Märk din ansökan med ”Player Development Manager”.

För eventuella frågor, kontakta Spelarföreningens Generalsekreterare Magnus Erlingmark på 0706-989831