Osäkerhet kring frågan om utbildningsbidrag!

Vi i Spelarföreningen har för någon vecka sedan gått ut med ett meddelande till våra medlemmar angående om klubbar har rätt att kräva utbildningsbidrag av ”spelarens nya klubb” om man inte har erbjudit spelaren ett nytt avtal på samma nivå eller bättre senast 60 dagar innan det gamla avtalet gått ut.

Enligt FIFA:s reglemente så måste man ha erbjudit ett avtal enligt villkoren ovan om man skall kunna kräva utbildningsbidraget medan så inte vi inte uppfattat varit fallet i Sverige tidigare.

Som vi uppfattat det efter ett möte med Svenska Fotbollförbundet i somras så fick vi informationen att FIFA reglementet är tillämpligt även vid nationella övergångar inom Sverige vilket innebär att klubbarna måste följa FIFA reglementet angående utbildningsbidrag för att kunna kräva utbildningsbidrag från spelaren nya klubb.

Nu råder det dock osäkerhet om detta stämmer. Vi ber att få återkomma med information inom kort för att ge ett slutgiltigt svar denna fråga.

Utbildningbildrag utgår bara för spelare som är under 24 år och vars avtal gått ut.