Nytt reglemente för förmedlare

Den 15 juni 2018 började Svenska fotbollförbundets nya reglemente för förmedlare att gälla. Vi väljer därför att kort sammanfatta reglementet ur ett spelarperspektiv:

Förmedlaravtal måste ingås – Skall en förmedlare företräda en spelare eller klubb på den svenska fotbollsmarknaden skall ett förmedlaravtal ingås och registreras hos SvFF. Avtalet får ha en löptid om max två(2) år. Många förmedlare har tidigare tillämpat automatiskt förlängning av avtalen om det ej sägs upp av någon av parterna inom en viss tidsperiod. Detta är ogiltigt i och med nya reglementet (OBS! gäller avtal skrivna efter 15 juni 2018).

Gåvor, pengar eller andra förmåner kopplat till ingången av ett förmedlaravtal är förbjudet.

Innan du ingår ett förmedlaravtal rekommenderar vi dig att se till att din förmedlare är godkänd av SvFF till att arbeta på den svenska marknaden. Alla förmedlare kommer att behöva registrera sig för att kunna arbeta inom Sverige.

Är du under 18 år måste din förmedlare ha genomgått utbildning via fotbollsförbundet för att bli ”av SvFF certifierad förmedlare”

OBS! Advokater omfattas INTE av reglementet!

Hela reglementet hittar du här

 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss på Spelarföreningen.