NYTT AGENTREGLEMENTE UNDER 2011?

FIFA har ganska långtgående planer på att helt förändra agentreglementet och ta bort agenterna och där man istället kan använda vem som helst som mellanhand. Vad innebär detta? Jo, FIFA och nationsförbunden kommer enbart att kunna straffa en klubb eller en spelare som begått något fel. Mellanhanden kommer inte alls att vara reglerad förutom hur mycket man får ta betalt. Nedan kan du se en sammanfattning av nya reglerna.

Spelare och klubbar ska lämna fullständiga redogörelser till respektive nationsförbund på betalningar gjorda till mellanhänder. I slutet på mars varje år ska nationsförbunden göra utbetalningarna till mellanhänderna offentliga genom att redovisa totalsummorna för spelarna som grupp och klubb för klubb. En mellanhands maximala provision från spelare eller klubb får inte överstiga tre procent på det totala kontraktsvärdet. I detta värde får inte matchpremier, bonusar, bil- eller bostadsförmåner ingå. När en mellanhand företräder en klubb ska en engångssumma bestämmas i förväg. Provisionen på ett spelarkontrakt eller engångssumman från en klubb får inte överstiga två miljoner dollar, 14,7 miljoner kronor. Inga betalningar till mellanhänder får ske när förhandlingarna gäller minderåriga spelare. 2-årsregeln kommer att försvinna vilket innebär att man kommer att kunna tillåtas skriva väldigt långa avtal eller avtal med automatisk förlängning.

Spelare och klubbar ska
lämna fullständiga
redogörelser till respektive
nationsförbund på betalningar
gjorda till mellanhänder.
I slutet på mars varje år ska
nationsförbunden göra
utbetalningarna till
mellanhänderna offentliga
genom att redovisa
totalsummorna för spelarna
som grupp och klubb för klubb.
En mellanhands maximala
provision från spelare eller
klubb får inte överstiga tre
procent på det totala
kontraktsvärdet. I detta värde
får inte matchpremier,
bonusar, bil- eller
bostadsförmåner ingå.