NOLLTOLERANS GÄLLER!

På kort tid har tre stycken rasistiska påhopp uppmärksammats inom den svenska elitfotboll. Detta är helt oacceptabelt och Spelarföreningen tar starkt avstånd från påhoppen. Vi jobbar som många av er kanske vet med ett projekt som heter ”Ge rasismen rött kort” och har gjort detta sedan 2006. Inom detta projekt så genomför vi varje år manifestationer på Elitarenorna för att visa att medlemmarna, som utgörs av framför allt elitspelarna, tar avstånd från alla former av trakasserier på grund av hudfärg, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Vi hoppas att vi slipper uppleva fler trakasserier från och med nu!

På kort tid har tre stycken rasistiska påhopp uppmärksammats inom den svenska elitfotboll. Detta är helt oacceptabelt och Spelarföreningen tar starkt avstånd från påhoppen. Vi jobbar som många av er kanske vet med ett projekt som heter ”Ge rasismen rött kort” och har gjort detta sedan 2006. Inom detta projekt så genomför vi varje år manifestationer på Elitarenorna för att visa att medlemmarna, som utgörs av framför allt elitspelarna, tar avstånd från alla former av trakasserier på grund av hudfärg, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Vi hoppas att vi slipper uppleva fler trakasserier från och med nu!