KONVERTERING TILL NYA AVTALSPENSION OCH SJUKFÖRSÄKRINGEN!

För alla er som inte skrev ett nytt avtal inför 2013 efter den 1 juli i år och med andra ord har ett längre avtal som sträcker sej till i sommar eller längre omfattas inte av nya avtalspension och sjukförsäkringssystemet som vi kallar IUP. För att ni också skall omfattas av IUP:n så måste ni ”köpa” in er genom att konvertera era avtal. Det handlar alltså om att man avstår en viss procentsats av sin bruttolön för att få IUP:n. Kostnaden för IUP:n anser vi skall ligga mellan ca 5,5-6,7%.

OBS!!! Om man väljer att inte konvertera till nya IUP:n så ”går man under” gamla kollektivavtalets sjukersättning som ger 80% första månaden och 90% på löner upp till 42,500 kr i månad två och tre.

Nya IUP:ns sjukersättning ger:

80% dag 1 – 14
90% dag 15 – 90
Från dag 91- framåt: 0-27.800 kr/mån – 88,5%, 27.801-94.000 kr/mån – 65%, 94.001-140.000 kr/mån – 32,5%

 

IUP:n består av följande:

Avtalspension 4,5% (lite beroende på ålder)

Premiebefrielse 0,3% (detta är en försäkring som garanterar inbetalning till avtalspension även om man skulle bli sjukskriven)

Sjukförsäkring 0,7-1,9% (beroende på ålder och lön. Se tabell nedan.)

Ålder Månadslön Sjukförsäkrings-
kostnad per mån
Sjukförsäkrings-
kostnad per år
Sjukförsäkring kostnad av avstå av bruttolön per månad
20 år 16 667 kr 136 kr 1 632 kr 0,82%
20 år 25 000 kr 171 kr 2 052 kr 0,68%
20 år 41 667 kr 636 kr 7 632 kr 1,53%
20 år 62 500 kr 821 kr 9 852 kr 1,31%
20 år 83 333 kr 1 120 kr 13 440 kr 1,34%
         
30 år 16 667 kr 172 kr 2 064 kr 1,03%
30 år 25 000 kr 215 kr 2 580 kr 0,86%
30 år 41 667 kr 795 kr 9 540 kr 1,91%
30 år 62 500 kr 990 kr 11 880 kr 1,58%
30 år 83 333 kr 1 270 kr 15 240 kr 1,52%