KOLLEKTIVAVTALET FÖRLÄNGT TILL 31 MARS 2012.

Kollektivavtalet mellan SEF och Spelarföreningen skulle gått ut den 31 december 2011 men är nu förlängt med tre månader fram till den 31 mars 2012. Detta för att vi känner att vi behöver mer tid för att kunna komma överens om ett nytt avtal.