Kollektivavtal Damallsvenskan

Kollektivavtal klart för Damallsvenskan!

Parterna Elitfotboll Dam (EFD) och Spelarföreningen Fotboll i Sverige (SFS) har kommit överens
om ett nytt kollektivavtal som omfattar spelarna i Damallsvenskan. Avtalet gäller retroaktivt
från och med 1 april 2013 och fram till den 31 december 2014. Parterna har levt i ett avtalslöst
tillstånd sedan det tidigare avtalet som gick ut den 31 mars 2012 och är nöjda med att ett nytt
avtal är på plats.

Nytt i avtalet är:
 Tjänstepension
 Förbättrade sjukersättningsregler vid arbetsskada
 Förbättrat skydd vid fotbollsinvaliditet

Tillsammans kommer parterna också att jobba fram policys angående föräldraledighet

Hela kollektivavtalet hittar du här:

http://www.spelarforeningen.com/avtal/kollektivavtal-dam/

 

[FA_Lite id=”2691″]