KOLLA MED FÖRBUNDET SÅ ATT DITT AGENTAVTAL ÄR REGISTRERAT!

Om du har ett avtal med en agent så kontrollera med Svenska Fotbollförbundet så att avtalet också är inskickat. Har din agent inte skickat in avtalet senats 30 dagar efter påskrift så skall du som spelare informera din agent om detta eller alternativt meddela Svenska Fotbollförbundet.  Allt detta för att förhindra problem med att agenten kan lockas att skriva avtal med din nuvarande eller nya klubb samtidigt. Se utdrag ur SvFF:s agentreglemente.

”Agenten ska inom 30 dagar efter det att avtalet undertecknats skicka tre exemplar till SvFF och i förekommande fall det fjärde till annat nationsförbund som spelaren respektive föreningen kan tillhöra.”