Klubbarnas administration ett problem för spelarna!

Återigen har spelare stött på problem när klubbarnas administration inte fungerar.

Denna gång gällde det Wanderson i GAIS men det kommer inte dröja innan ett nytt fall kommer upp. Problemet uppkommer på grund av bristande rutiner i föreningarnas administration. Nyligen gick Håkan Mild ut och kritiserade förbundet för att de inte tar ett större ansvar. Jag har förståelse för dessa synpunkter i och med att det idag redan finns ett system som heter FOGIS som man använder för registrering av spelare. Det borde ju finnas möjlighter att komplettera detta sytem med varningsklockor när man skall ta ut spelare till match och där föreningen får veta om deras spelare saknar arbetstillstånd eller om man inte blivit återregistrerad efter en utlåning. Det är ju faktiskt spelaren som kommer i kläm när klubbar och förbund inte tar sitt ansvar eller helt enkelt missar att göra sitt jobb.