INGA NYA AGENTBESTÄMMELSER 2011

Enligt uppgift från Svenska Fotbollförbundet så kommer agentreglementet att ändras tidigast hösten 2012 så det blir igen förändring i år.