Universitet och högskolor/Universities and Colleges

I Sverige är utbildning på universitet eller högskola gratis och det finns ett stort urval av diverse olika utbildningar att välja mellan. Problematiken för dig som fotbollsspelare är oftast att de flesta kräver någon form av obligatoriska träffar oavsett om det är distans- eller ”på plats” studier. Riksidrottsförbundet har dock nyligen tillsammans med ett antal universitet startat en möjlighet för dig som elitidrottare att kunna genomföra dina studier med en flexibel studiegång via Riksidrottsuniversitet eller Idrottsvänliga lärosäten. Klicka på länken och läs mer om vilka universitet/högskolor som gäller samt hur du går tillväga för att ansöka om anpassad studiegång. För att ta del av möjligheten till anpassad studiegång krävs att du har kommit in på någon utbildning på något av de nämnda universiteten.

Alla utbildningar som tillhandahålls av universitet och högskolor i Sverige hittar du på Antagning.se där kan du enkelt söka på olika utbildningar och kurser och ansöka om du finner något av intresse för dig.

Har du missat några kurser på gymnasiet och behöver komplettera ditt gymnasiebetyg finner du nyttig info här. Det finns även goda möjligheter att läsa upp betyg via privata institut. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp!

För att ha bättre möjligheter att komma in på din önskade utbildning rekommenderar vi dig att skriva högskoleprovet. Vilka datum som gäller samt anmälan till detta hittar du här.

Vill du ha hjälp med att sortera eller ta fram olika alternativ finns vi till ditt förfogande.

info@spelarforeningen.com


In Sweden, education at university or college is free (for EU and EES) and there is a large selection of different courses to choose from. The problem for you as a football player is usually that most courses require some form of compulsory meetings, whether it’s distance or ”on-site” studies. However, the Sports Federation in Sweden has recently, together with a number of universities, launched an opportunity for you as an elite athlete to complete your studies with a flexible program through Athltete Universities or sports-friendly colleges. In order to take part in the opportunity for a specialized study program, you must have been acepted and entered an education at any of the aforementioned universities.

All programs offered by universities and colleges in Sweden can be found at Antagning.se, where you can easily search for different courses and programs and apply if you find something of interest to you.

If you have missed any courses at high school and need to complete your upper secondary level, you will find useful info here. There are also good opportunities for upgrading high school grades through private institutes. Please contact us for assistance!

In order to have better opportunities to enter your desired education, we recommend that you do the university entrance exam. What dates  and how to apply for this can be found here.

If you want help sorting or developing different options, we are at your disposal.

info@spelarforeningen.com