FIFPro Online Academy

Den internationella spelarorganisationen FIFPro har tillsammans med Universitetet i Ålborg en helt webbaserad utbildning som inte kräver någon fysisk närvaro på en särskild studieort. Du kan därmed via din dator läsa in en universitetsexamen. (OBS! Utbildningen är helt på Engelska och kräver ett högt engagemang samt disciplin från dig som student) 

Utbildningen behandlar i grunden Service Management och specialiserar sig på i första hand Sport Management. Din examen kan exempelvis utmynna i jobb som:

 • Idrottskonsult
 • Sport direktör
 • Key account manager
 • Sportutvecklare
 • Sportchef
 • Marknadskoordinator
 • Event manager
 • Projektledare

Nästa utbildningsstart är i september 2020 och ansökningstiden öppnar 1 februari, eftersom ansökningsprocessen tar tid ser vi gärna att du kommer in med din ansökan i god tid innan deadline 1 mars. Se exakta antagningskrav här. OBS! Ansökan för 2020 öppnar 1 februari och stänger 1 mars! Då skall du vara klar med insamlandet av dokument och ha ansökt till utbildningen.

Vi behöver av dig som ansöker:

 • Intyg på fullgod gymnasiekompetens
 • Motivationsbrev
 • CV – (Engelska)
 • Inbetald anmälningsavgift till FIFPro (aktuella betalningsuppgifter ges vid inkomna betyg och motivationsbrev, avgiften ligger på 600 Euro. Halva avgiften återbetalas vid godkända studier efter första termin)

Läs och hör mer om utbildningen:

fifpro-online-academy-brochure

https://youtu.be/2QYp7bfjqcc

Har du några frågor eller vill ansöka till programmet, kontakta:

info@spelarforeningen.com

031-757 15 00


The world players union FIFPro, together with the UCN University in Aalborg, Denmark has a completely web-based education that does not require attendance at a particular study place. You can therefore enter a university degree via your computer (NB! The education is entirely in English and requires a high level of dedication and discipline). The education basically deals with service management and specializes in Sport Management. The next start is in September 2020 and the application will open at febuary 1st. Observe, the programme is a full time programme which will require a lot of dedication and disciplin from you as a student.

The program will make you more suitable for jobs like:

 • Sports consultant
 • Sports director
 • Key account manager
 • Sport developer
 • Sport Manager
 • Marketing coordinator
 • Event manager
 • Project manager

Next start of the program is in September 2020. See exact entry and application requirements here. NOTE! Application for the start 2020 is open from febuary 1st until 1st of march! 

For you to apply we need:

 • High School degree (admission requierements here) 
 • Motivational letter
 • CV
 • Paid application fee to FIFPro (more info will be given up on approved degree and letter, the fee is 600 EURO. Half of the fee will be refunded after finnishing first semester)

Read and learn more about the program:

fifpro-online-academy-brochure

https://youtu.be/2QYp7bfjqcc

Do you have any questions or are interested in applying for the programme? Contact us.

info@spelarforeningen.com

031-757 15 00