Utbildning/Education

Långt ifrån alla fotbollsspelare kommer att tjäna så mycket pengar under sin karriär att man blir ekonomiskt oberoende resten av livet. Även om du lyckas bli ekonomiskt oberoende så har du säkert minst 30 år kvar innan dina jämnåriga går i pension. Vad skall du då göra under tiden?

Vi vet att man i en del klubbar försöker hjälpa spelarna med karriären vid sidan av fotbollen men klubbarnas fokus ligger ändå i slutändan på fotbollen och när ni inte längre producerar som spelare så är man inte mycket värd för föreningarna.

Är du intresserad av studier och nästa karriär kan vi guida dig till flertalet alternativ:

 1. FIFPro Online Academy – en distansutbildning inom Sport Management som är på totalt 3,5 år
 2. Svenska universitet och högskolor som passar bättre för dig som elitidrottare
 3. Samarbete med privata utbildningsföretag som tillhandahåller både enstaka kurser, program och yrkesutbildningar
 4. Tränarutbildning för f.d elitaktiva fotbollsspelare
 5. Läs upp dina gymnasiebetyg
 6. Skapa ett CV som omvandlar dina idrottsliga egenskaper i vår CV-databas

Självklart är din fotboll viktig och du skall lägga full fokus på denna men en dag tar den karriären slut och då är det viktigt för dig att ha en meningsfull tillvaro där du känner att du kan bidra och utvecklas. Oavsett om du har haft en lång lyckosam karriär där du i princip blivit ekonomiskt oberoende eller om du tvingats sluta spela tidigt i din karriär p g a skador så är det en bra idé att fundera på vad man skall göra efter sin fotbollskarriär.

Låt inte din fotbollskarriär avgöra när du skall sluta – sätt dig själv i förarsätet!

Spelarföreningen tänker på din utveckling och din framtid.

Vill du ha mer information eller hjälp? Hör av dig till oss.

info@spelarforeningen.com


Far from all football players will become financially independent during the rest of their life because of football. Even if you manage to become financially independent you´ll have atleast 30 years left before your peers retire. What will you do in the meantime?

We know that in some places the clubs try to help the players with the transition and the preparation for life after football but the clubs focus is still mainly football and when you no longer produce as a player you will not be a priority for the club. We therefore believe that it is the players themsleves who will have to prepare for what´s to come. Our main goal is to guide you in the right direction.

Are you ininterested in studying and the next career we can help guide you in the right direction:

 1. FIFPro Online Academy – A web-based BA degree within Sport Management for 3,5 years
 2. Swedish universities and colleges
 3. Cooperations with private educational services which can help you with courses, programs and job training
 4. Coaching education for former players
 5. Fix your high school grades
 6. Create a CV in our CV-database

The players association thinks about your development and future.

Want more info or help? Please contact us.

info@spelarforeningen.com