Semester

SEMESTER!

Precis som alla andra arbetstagare så är man som fotbollsspelare enligt lag berättigad till 25 dagars semester.

När det gäller semester så får man skriva in i avtalet att semesterlön ingår i lönen om man har avtal kortare än tre (3) månader. I annat fall skall man ha semester och semesterlön.

Vid sjukskrivning skall du aldrig avbryta den för att ta ut semester. Den semester du har innestående när ditt avtal gått ut skall föreningen betala ut till dig senast 30 dagar efter att avtalsslut.

Semester skall läggas ut 2 månader i förväg. Vid speciella skäl kan den läggas ut senast 1 månad i förväg.

 

Se semesterlagen här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Semesterlag-1977480_sfs-1977-480/

 

Se utdrag ur herrarnas kollektivavtalet § 8.4.1 och 8.4.2:

8.4.1 Sparad semester läggs ut efter samråd med spelaren. Om enighet inte kan uppnås beslutar arbetsgivaren enligt punkt 8.2. På spelarens lönebesked ska arbetsgivaren anteckna intjänad och uttagen semester.

8.4.2 Skulle sparad semester inte ha lagts ut innan anställningsavtalet löper ut ska spelaren erhålla 4,6 % av den aktuella månadslönen per sparad semesterdag. Utbetalning ska ske senast inom trettio (30) dagar från anställningens upphörande. För undvikande av tvivel, en överenskommelse om att ersättning enligt denna punkt 8.4.2 är inkluderad i ordinarie lön är ogiltig.