Matchfixing

Matchfixing har blivit ett allt större problem i fotbollsvärlden. Nu har även konkreta fall börjat att komma upp i Sverige och det är därför av stor vikt att man vet hur man som spelare skall förhålla sig till begreppet och hur man bör agera om man kommer i kontakt med ”fixade matcher”.

I korta drag handlar det om att följa den code of conduct som ni hittar nedan:

  1. Var smart – känn till reglerna!
  2. Var säker – spela aldrig på din match!
  3. Var försiktig – dela aldrig med dej av känslig information!
  4. Var ren – delta ALDRIG i matchfixing!
  5. Var öppen – berätta om du fått förfrågan om att delta i matchfixing!
Läs hela code of conduct HÄR!

Här kan du genom gå ett E-learningprogam gällande Matchfixing? Klicka här!

FIFPro’s broschyr om matchfixing

Hur gör jag om jag blir tillfrågad om att ”fixa” en match?

Kontakta din förening och/eller Spelarföreningen och Svenska Fotbollförbundet som därefter upprättar en polisanmälan. För dig som känner dig hotad kommer möjligheten finnas att ringa eller maila Polisen anonymt inom kort.  Mail och nummer kommer du då att finna här.

RF:s broschyr om Matchfixing 2014

Läs RF:s förslag till generella tävlingsbestämmelser för ”Matchidrotter”

Så här säger Svenska Fotbollförbundets regelverk Tävlingsbetämmelserna 3 kap §27

”27 § Vadhållning på egen match
 Den som kan påverka resultatet av en match – spelare, ledare, domare eller
annan – får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå
vadhållning gällande utgången av matchen.
Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till
vadhållning på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta
SvFF om detta.
Den som medverkar eller försöker medverka till att påverka resultatet av en
match ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Den som inte
omfattas av RF:s bestraffningsregler kan komma att förbjudas tillträde till
matcharena under viss tid eller all framtid.”