Matchfixing

Ett av fotbollens största hot.

Det är alla parter inom fotbollens skyldighet att göra sitt yttersta för att sporten ska vara ren från fusk och kriminalitet. Det är därför av stor vikt att man vet hur man som spelare skall förhålla sig till och hur man bör agera om man kommer i kontakt med ”fixade matcher”.

I korta drag handlar det om att följa den code of conduct som ni hittar nedan:

  1. Var smart – känn till reglerna!
  2. Var säker – spela aldrig på din match!
  3. Var försiktig – dela aldrig med dej av känslig information!
  4. Var ren – delta ALDRIG i matchfixing!
  5. Var öppen – berätta om du fått förfrågan om att delta i matchfixing!

Vill du läsa mer om Matchfixing och hur du kan rapportera anonymt?

Läs mer om Matchfixing hos FIFPro

Hur gör jag om jag blir tillfrågad om att ”fixa” en match?

Kontakta din förening och/eller Spelarföreningen och Svenska Fotbollförbundet som därefter upprättar en polisanmälan. För dig som känner dig hotad finns möjligheten att rapportera anonymt via Red Button. Fråga oss för din kod till nerladdning.

Läs även RF:s reglemente om otillåten vadhållning

Ta med dig följande ord från Svenska fotbollförbundet:

Din framtid inom fotbollen hänger på dig själv. Om du gör dig skyldig till Matchfixing eller underlåter att rapportera blir du bestraffad av ditt förbund och kan dessutom bli dömd i allmän domstol. Du riskerar:

  • Tio års avstängning från fotboll och all annan idrott
  • Dryga böter
  • Fängeslsestraff