Hjärnskakningar

Hjärnskakningar inom fotbollen blir tyvärr allt vanligare. Det krävs därför en större kunskap inom och omkring fotbollen för att komma till rätta med problemet. Ansvaret ligger självklart till stor del på medicinsk personal och intressenterna omkring fotbollen. Men även spelarna behöver ha en kunskap för att veta hur man ska hantera en hjärnskakning. En hjärnskakning kan om man har otur ödelägga en hel karriär.


Se FIFPros film om hjärnskakningar för att lära dig mer!

Frågor och svar

Kan man bara få en hjärnskakning genom en direkt träff mot huvudet?

Nej, detta är ofta ett missförstånd. Hjärnskakningar uppträder också som en följd av en indirekt träff mot huvudet: till exempel en axel till axel kontakt. Smällens inverkan överförs sedan till huvudet genom en annan del av kroppen.

Kan man bara få en hjärnskakning om man blir knockad?

Nej, detta är ett annat missförstånd. En spelare behöver inte bli knockad för att få en hjärnskakning. Mer än 95% av hjärnskakningarna inträffar utan tillfällig förlust av medvetandet.

Kan symptom på hjärnskakning vara i flera veckor?

Ja, hjärnskakning är en skada i hjärnan, som är en väldigt komplex del av din kropp. Ibland kan symptom på hjärnskakning, som huvudvärk, trötthet, ångest eller irritabilitet kvarstå i flera veckor eller till och med månader och år.

Innebär att bli knockad till medvetslöshet alltid att man får en permanent skada på hjärnan?

Nej, skadorna på hjärnan som orsakats av att bli medvetslös som en följd av hjärnskakning är inte permanent och läker naturligt med tiden. Därför bör en spelare ha en ordentlig viloperiod för att ge hjärnan tillräckligt med tid att läka.

Om du har haft en hjärnskakning, är du mer benägen att få en till?

Ja, spelare som haft hjärnskakning tidigare har ökad sårbarhet för nya hjärnskakningar, särskilt de som inte återhämtade sig ordentligt från en tidigare hjärnskakning. En studie bland Champions League-spelare visade att spelare som fått hjärnskakning också har ökad risk för andra skador (t ex hamstring, knä eller fotled) under säsongen efter att en hjärnskakning inträffade.

Är din långsiktiga hälsa och välbefinnande i riskzonen från flera hjärnskakningar?

Ja, i 85% av fallen är symptom på hjärnskakning borta efter 10 dagar. Flera hjärnskakningar kan dock leda till fysiska, kognitiva och känslomässiga problem som huvudvärk, förlust av koncentration, minnesförlust, irritabilitet, sömnstörning eller depression.

Källa: FIFPro


Hos Folksam kan du läsa mer om hur du tar dig tillbaka från en hjärnskakning och vad hjärntrappan innebär.