Försäkringskassan

Hur blir du ersatt när du blir sjuk eller skadad?

Idag är det krångligt att vara sjukskriven och hoten är många om hur man skall bli ersatt speciellt om man är elitidrottare eller har dubbla sysselsättningar. Oftast är det ganska problemfritt om man är heltidsanställd fotbollspelare, men om man jobbar eller studerar vid sidan om kan stora problem uppstå i Försäkringskassans utefter Försäkringskassans bedömningar.

Elitspelarna i Allsvenskan och Superettan har ett något förstärkt skydd vid sjukskrivning/skada. Normalt ersätter F-kasssan löner upp till ca 30 300 kr/mån och max 80 % av detta får man ut som ett bruttobelopp (alltså före skatten är dragen). Utöver Försäkringskassans ersättning finns försäkringar kopplade till kollektivavtalet som ersätter upp till 90% av lön. Läs mer om dessa försäkringar under kollektivavtal. 

Ersättning för skadad spelare i Allsvenskan & Superettan: 

  • Dag 1-14 100% (Betalas av klubben)
  • Dag 15-90 90% (Betalas av Försäkringskassan och klubben)
  • Dag 91 och framåt 90% vid fullt försäkringsskydd (Försäkringskassan & SEB) tecknat utan klausul på skadan. I övriga fall se tabell i följande dokument.

För professionella spelare i Damallsvenskan och Elitettan så får du 10% extra alltså 90% av din lön under hela sjukskrivningstiden upp till ersättningstaket för F-kassan på 30 300 kr/mån (2019). Skulle du bli utförsäkrad av Försäkringskassan finns en garanti på 90% av lön från klubben så länge du har ett gällande kontrakt. 


Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månadersperiod. I vissa fall kan tiden förlängas.

Om du blir arbetslös under tiden som du är sjukskriven måste du kontakta oss för att få rätt ersättning. Om du inte meddelar att du är arbetslös och därför får för hög sjukpenning kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.
Arbetslös när sjukskrivningen är slut
Du som är arbetslös måste anmäla dig till Arbetsförmedlingen den första vardagen som du inte längre är sjukskriven. Annars förlorar du din sjukpenninggrundande inkomst.
Det betyder att du inte kan få sjukpenning eller andra ersättningar som beräknas utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten, till exempel föräldrapenning. Din sjukpenninggrundande inkomst kan förnyas först när du får ett nytt arbet

Läs mer hos Försäkringskassan

Är du idag sjukskriven och långtidsskadad samtidigt som ditt avtal är på väg att gå ut?

OBS! Du kan enbart få ersättning om du inte kan ta något annat jobb! Av denna anledning är det ytterst viktigt att du också är med i en A-kassa eftersom din sjukskrivning som fotbollsspelare oftast innebär att du kan ta ett annat jobb. 

Se till att anmäla dig till arbetsförmedlingen och prata med Försäkringskassan om detta första dagen du står utan avtal för att kunna fortsätta att få sjukersättning.

Om du är arbetslös och sjukskriven så är ersättningen max 80 % av 25 025 kr/mån istället för 80 % av 30 300 kr/mån som är max nivån om man är anställd.

Har du frågor kontakta oss.