Försäkringskassan

Hur blir du ersatt när du blir sjuk eller skadad?

Idag är det krångligt att vara sjukskriven och hoten är många om hur man skall bli ersatt speciellt om man är elitidrottare. Oftast är det ganska problemfritt om man är heltidsanställd fotbollspelare, men om man jobbar eller studerar vid sidan om kan stora problem uppstå.

Vi har exempel på spelare som studerar vid sidan av fotbollen och som får csn bidrag på någon tusenlapp i månaden. Flera spelare i den situationen har blivit nekad ersättning när de blivit sjuka eller skadade.

Som du kanske vet så har elitspelarna i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan ett något förstärkt skydd vid sjukskrivning. Normalt ersätter F-kasssan löner upp till 26 750 kr/mån och max 80 % av detta får man ut som ett bruttobelopp (alltså före skatten är dragen).

För spelare i Damallsvenskan så får du 10% extra alltså 90% av din lön under hela sjukskrivningstiden upp till ersättningstaket för F-kassan opå 26 500 kr/mån (2010).

För spelare i Allsvenskan och Superettan så garanterar klubbarna er 80% månad ett (oavsett lön) och sedan 90% upp till F-kassans tak på 26 500 kr/mån plus 15 000 kr/mån vilket totalt blir 41 500 kr/mån. Det skall inte dras någon karensdag när du har en arbetsrelaterad skada (pga ditt fotbollspelande). Det innebär att du månad 2 och 3 är garanterad 37 350 kr/mån i bruttolön. Fr.o.m. månad 4 så är det F-kassans ersättning som gäller så komplettera detta med Spelarföreningens försäkringserbjudande. Du som tjänar mer än de 41 500 kr/mån bör se om du inte skall komplettera med en försäkring redan från månad 2.


 

Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månadersperiod. I vissa fall kan tiden förlängas.

Är du arbetslös kan du få högst 486 kronor per dag i sjukpenning, vilket är lika mycket som den högsta ersättningen från a-kassan.

För att få sjukpenning när du är arbetslös måste du ha varit anmäld hos Arbetsförmedlingen innan du blev sjuk. Du som är arbetslös och inte söker arbete på Arbetsförmedlingen under de första tre månaderna av arbetslösheten kan ändå ha rätt till sjukpenning om du blir sjuk. Under de första 14 dagarna i sjukperioden kan du dock inte få sjukpenning.

Om du blir arbetslös under tiden som du är sjukskriven måste du kontakta oss för att få rätt ersättning. Om du inte meddelar att du är arbetslös och därför får för hög sjukpenning kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.
Arbetslös när sjukskrivningen är slut
Du som är arbetslös måste anmäla dig till Arbetsförmedlingen den första vardagen som du inte längre är sjukskriven. Annars förlorar du din sjukpenninggrundande inkomst.
Det betyder att du inte kan få sjukpenning eller andra ersättningar som beräknas utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten, till exempel föräldrapenning. Din sjukpenninggrundande inkomst kan förnyas först när du får ett nytt arbete

Om du blir arbetslös under tiden som du är sjukskriven måste du kontakta oss för att få rätt ersättning. Om du inte meddelar att du är arbetslös och därför får för hög sjukpenning kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Arbetslös när sjukskrivningen är slut

Du som är arbetslös måste anmäla dig till Arbetsförmedlingen den första vardagen som du inte längre är sjukskriven. Annars förlorar du din sjukpenninggrundande inkomst.

Det betyder att du inte kan få sjukpenning eller andra ersättningar som beräknas utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten, till exempel föräldrapenning. Din sjukpenninggrundande inkomst kan förnyas först när du får ett nytt arbete.

Viktigt är att anmäla sig till arbetsförmedlingen första dagen man blivit arbetslös för att kunna få sjukersättning som arbetslös. (80 % av 18 700 kr/mån)

Läs mer:

http://www.forsakringskassan.se/privatpers

Är du idag sjukskriven och långtidsskadad samtidigt som ditt avtal är på väg att gå ut?

OBS! Du kan enbart få ersättning om du inte kan ta något annat jobb! Se länken: HÄR!

Av denna anledning är det ytterst viktigt att du också är med i en A-kassa eftersom din sjukskrivning som fotbollsspelare oftast innebär att du kan ta ett annat jobb.

Se till att anmäla dig till arbetsförmedlingen och tala med Försäkringskassan om detta första dagen du står utan avtal för att kunna fortsätta att få sjukersättning.

Om du är arbetslös och sjukskriven så är ersättningen max 80 % av 25 025 kr/mån istället för 80 % av 28 000 kr/mån som är max nivån om man är anställd.

Har du frågor kontakta oss.