Försäkringskassan

Hur blir du ersatt när du blir sjuk eller skadad?

Idag är det krångligt att vara sjukskriven och hoten är många om hur man skall bli ersatt speciellt om man är elitidrottare eller har dubbla sysselsättningar. Oftast är det ganska problemfritt om man är heltidsanställd fotbollspelare, men allt fler blir utförsäkrade efter sex månader vid längre sjukskrivningar. Om man jobbar eller studerar vid sidan om kan stora problem uppstå utefter Försäkringskassans bedömningar.

Elitspelarna i Allsvenskan och Superettan har ett förstärkt skydd vid sjukskrivning/skada. Normalt ersätter F-kasssan löner upp till 40 250 kr/mån (2022) och max 80 % av detta får man ut som ett bruttobelopp (alltså före skatten är dragen). Utöver Försäkringskassans ersättning finns försäkringar kopplade till kollektivavtalet som ersätter upp till 90% av lön. Läs mer om dessa försäkringar under kollektivavtal. 

Ersättning för skadad spelare i Allsvenskan & Superettan: 

  • Dag 1-14 100% (Betalas av klubben)
  • Dag 15-90 90% (Betalas av Försäkringskassan och klubben)
  • Dag 91 och framåt 90% vid fullt försäkringsskydd (Försäkringskassan & SEB) tecknat utan klausul på skadan. I övriga fall se tabell i följande dokument.

För professionella spelare i Damallsvenskan och Elitettan så får du 10% extra alltså 90% av din lön under hela sjukskrivningstiden upp till ersättningstaket för F-kassan på 40 250 kr/mån (2022). Skulle du bli utförsäkrad av Försäkringskassan finns en garanti på 90% av lön från klubben så länge du har ett gällande kontrakt. 


Är du idag sjukskriven och långtidsskadad samtidigt som ditt avtal är på väg att gå ut?

Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månadersperiod. I vissa fall kan tiden förlängas.

Om du blir arbetslös under tiden som du är sjukskriven måste du kontakta försäkringskassan för att få rätt ersättning. Om du inte meddelar att du är arbetslös och därför får för hög sjukpenning kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Du som är arbetslös måste anmäla dig till Arbetsförmedlingen den första vardagen din anställning går ut. Annars finns risken att du förlorar din sjukpenninggrundande inkomst.

Det betyder att du inte kan få sjukpenning eller andra ersättningar som beräknas utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten, till exempel föräldrapenning. Din sjukpenninggrundande inkomst kan förnyas först när du får ett nytt arbete.

Om du är arbetslös och sjukskriven så är ersättningen max 80 % av 25 025 kr/mån istället för 80 % av 31 533 kr/mån som är max nivån om man är anställd. OBS! reglerna är förändrade pga rådande pandemi där a-kassans tak är höjt till ca 33 000 kr fram till 1 januari 2023.


Kan jag åka på utlandssemester om jag är sjukskriven?

Som sjukskriven kan du åka på semester utomlands om resan inte anses påverka din rehabilitering eller tillfrisknande på ett negativt vis.

Ska du åka på resa inom EU/EES/Schweiz krävs ingen ansökan för att få behålla din sjukpenning.

Ska du däremot åka utanför EU/EES/Schweiz måste du ansöka om tillstånd från försäkringskassan innan du åker för att kunna få behålla din sjukpenning. Ansökan om medgivande till utlandsvistelse görs enklast hos mina sidor på försäkringskassans hemsida.


Har du frågor kontakta oss.