Checklist: Identitetskapningar/Identityhijackings

Viktig information angående identitetskapningar

Med anledning av det ökade antalet ”identitets kapningar” i samhället som skett under 2013-2014 vill vi från Spelarföreningen gå ut med information om hur man kan försöka undvika att få sin identitet kapad.

Det finns en trend som visar att de identiteter som är intressanta att kapa är de som har höga inkomster och av någon anledning ej finns kvar i Sverige men fortfarande är folkbokförd här.

  • Skriv ut dig ur Sverige om du inte längre arbetar eller bor permanent, alternativt skriv dig på en nära släktings/väns adress som kan ha koll på din post.
  • Stäm frekvent av var du är folkbokförd.
  • Ha alltid kontroll på din post/vet vart den går.
  • Att du har koll på dina finanser och gör löpande kontroller på löneinbetalningar etc.
  • Om du förväntar dig skatteåterbäring kontrollera att den inkommer.
  • Abonnera på SMS-tjänst som aviserar om kreditkontroll gjorts. Görs t.ex. på www.minuc.se
  • Avsluta och töm bankkonton när du lämnar/flyttar från Sverige alternativt spara ett konto som du kontrollerar löpande.
  • Kontakta Bolagsverket för att kontrollera eventuella registreringar som ledamot i oönskade bolag. Ring 0771-670 670 och uppge ditt personnummer.
  • Skaffa en e-brevlåda för att ta emot din myndighetspost digitalt istället för på papper för att försvåra för obehöriga att komma åt din post. Se anvisningar på www.minameddelanden.se
  • Om ni blivit utsatt för identitetskapning vänd er till magnus@spelarforeningen.com eller 0706-989831 för mer information.

 

Vänlig hälsning,

Magnus Erlingmark, Spelarföreningen

 

Important information concerning the identityfrauds

Because of the increased number of identityfrauds during 2013-2014, we, Spelarföreningen (the Swedish Player Association),  will information you all how to try to avoid getting your identity hijacked.

There is a trend showing that the identities that are interesting is individuals who have relative high income and for some reason does not remain in Sweden but still registered here.

• If you no longer work or live permanently in Sweden bring your registration out of Sweden, or make sure your post will go to an address to a close relative or friend who can keep an eye on your mail.

• Check frequently where you are registered, it might be changed.

• Always check your mail / know where it goes.

• You have control of your finances and make regular checks on salary payments etc.

• If you expect tax refund check that it is received.

• Subscribe to SMS service that notifies about credit check done. Done eg on www.minuc.se

• End and empty bank accounts when you leave / move from Sweden or save an account that you check regularly.

• Contact the Companies Registration Office (Bolagsverket) to check for registrations as a member of unwanted company. Call 0771-670 670 and provide your Social Security number.

• Get an e-mail to receive your official mail digitally instead of on paper to make it difficult for unauthorized persons to access your mail. See notes www.minameddelanden.se

• If you become a victim of identity hijacking contact us on Mail: magnus@spelarforeningen.com or Mobilnumber: +46706989831 for more information.

 

Kind regards,

Magnus Erlingmark, Spelarföreningen.