Förmedlare

Den 15 juni 2018 började Svenska fotbollsförbundets nya reglemente för förmedlare att gälla. Några viktiga punkter som är bra att ha med sig ur ett spelarperspektiv är:

Förmedlaravtal måste ingås – Skall en förmedlare företräda en spelare eller klubb på den svenska fotbollsmarknaden skall ett förmedlaravtal ingås och registreras hos SvFF. Avtalet får ha en löptid om max två(2) år. Många förmedlare har tidigare tillämpat automatiskt förlängning av avtalen om det ej sägs upp av någon av parterna inom en viss tidsperiod. Detta är ogiltigt i och med nya reglementet.

Gåvor, pengar eller andra förmåner kopplat till ingången av ett förmedlaravtal är förbjudet.

Innan du ingår ett förmedlaravtal är det en del av din skyldighet att se till att din förmedlare är godkänd av SvFF till att arbeta på den svenska marknaden. Alla förmedlare kommer att behöva registrera sig för att kunna arbeta inom Sverige.

Professionell fotbollsspelare, styrelseledamot, kommittéledamot, domare, assisterande domare, coach, tränare eller annan person som är ansvarig för tekniska medicinska eller administrativa frågor inom FIFA, konfederation, nationsförbund, ligaorganisation underordnad nationsförbund eller förening får INTE vara förmedlare.

Är du under 18 år måste din förmedlare ha genomgått utbildning via fotbollsförbundet för att bli ”av SvFF certifierad förmedlare”

Vårdnadshavare som inte är registrerad förmedlare får enbart företräda spelare under 18 år

Brott mot reglementet kan för dig som spelare innebära böter eller avstängning

OBS! Advokater omfattas INTE av reglementet!

Hela reglementet hittar du här, hos Svenska fotbollförbundet hittar du även samtliga registrerade förmedlare.

Vill du ha mer information?

Spelarföreningen kan även hjälpa dig om du vill veta mer om förmedlare och vilka för/nackdelar som finns, vad du bör ha med dig in i ett förmedlaravtal/samarbete.

Kontakta oss på Spelarföreningen.