A-kassa och inkomstförsäkring genom Unionen!

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

A-kassa och inkomstförsäkring via Unionen

Som medlem betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst.

Räkna ut din ersättning

I både grundförsäkringen och inkomstbortfallsförsäkringen får du arbetslöshetsersättning för högst fem dagar per vecka. En ersättningsperiod är 300 dagar och inleds med sju karensdagar. För den som har barn under 18 år den dag då han/hon får sin 300:e ersättningsdag är ersättningsperioden totalt 450 dagar.

Ersättningens storlek enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Dagpenning lämnas med 80 procent av normalinkomsten under de 200 första ersättningsdagarna (dagpenningen 680 kronor när den genomsnittliga inkomsten före arbetslösheten har varit 18 700 kronor eller mer). För resterande dagar i ersättningsperioden är ersättningsnivån 70 procent.
Ersättningen från arbetslöshetskassan är 80 % av din inkomst. Ersättningen per dag (dagpenningen) är dock högst 680 kr (lägst 320 kr).

 

Inkomstförsäkring – trygg även utan jobb

Som medlem i Unionen har du en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Blir du uppsagd, eller säger upp dig själv, kompletterar den din a-kassa så att du totalt får ut 80 procent av tidigare lön, efter skatt.

Inkomstförsäkring – ett viktigt komplement till a-kassan
Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap och kompletterar din ersättning upp till 80 procent av din inkomst ända upp till 60 000 kronor i månaden. Mot en låg tilläggspremie kan du dessutom teckna en tilläggsförsäkring för löner upp till 150 000 kronor per månad.

Inkomstförsäkring – ersättning i upp till nio månader

Du kan få ut ersättning från inkomstförsäkringen i 200 hela dagar, ungefär 9 månader, även under tid då du får ett eventuellt aktivitetsbidrag.

För att få ut ersättning måste du varit med i försäkringen i 18 månader när du blev arbetslös och under denna tid arbetat 12 månader, minst 80 timmar per månad.

Medlemsavgifter

Som medlem betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst. Medlemsavgiften grundar sig på föregående års inkomst. Årets inkomst ligger alltså till grund för nästa års medlemsavgift.

Avgiftsgrundande
ersättning/
premiegrundande
inkomst
Förbunds-
avgift samt obligatorisk inkomstförsäkring 1)
Inkomst-försäkring,
frivillig premie
Grund-avgift till
Unionens a-kassa
Arbets-löshets-avgift 3) Summakr/mån
0-12 000 50 kr 52 kr 43 kr 145 kr
12 001-15 000 100 kr 52 kr 43 kr 195 kr
15 001-18 700 150 kr 52 kr 43 kr 245 kr
18 701-19 000 150 kr 50 kr 52 kr 43 kr 295 kr
19 001-60 000 225 kr 50 kr 52 kr 43 kr 370 kr
60 001-150 000 225 kr 100 kr 52 kr 43 kr 420 kr


1) Om du har en inkomst över 18 700 kronor i månaden ingår Unionens inkomstförsäkring som kompletterar din ersättning upp till 80% av inkomsten upp till 60 000 kronor i månaden i 150 dagar. Försäkringen har en kvalifikationstid på 18 månader, dock är denna ändrad till 12 månader from hösten 2010 . Eventuell klubbavgift kan tillkomma.

2) Mot en premie på 50 kronor kan du få rätt till ersättning från inkomstförsäkringen i 200 dagar. Om du tecknar dig för ytterligare 50 dagar blir det en ny kvalifikationstid på 18 månader för de extra 50 dagarna. Läs mer om frivillig inkomstförsäkring.

3) Mot en premie på 100 kronor kan du få rätt till ersättning från inkomstförsäkringen i 200 dagar ända upp till 150 000 kronor i månaden. Om du tecknar dig för ytterligare 50 dagar blir det en ny kvalifikationstid på 18 månader för de extra 50 dagarna. Läs mer om frivillig inkomstförsäkring.

4) Summa medlemsavgift till Unionen exklusive avgift till a-kassan. Läs mer på Unionens a-kassa.

Läs mer om reglerna på Unionens a-kassa.

Läs nyheter gällande A-kassa och inkomstförsäkring i denna länk.

http://www.unionen.se/Templates/Page____29257.aspx

Kontakta Unionen på: 0770-870870

Kontakta A-kassan på : 0770-777788