Information om Coronaviruset och situationen inom fotbollen

Spelarföreningen följer utvecklingen och litar fullt på myndigheters rekommendationer och beslut i frågan om smittspridning. I flertalet europeiska länder tas extrema åtgärder även inom fotbollen och vi följer även den utvecklingen noga.

Bland annat har spelarföreningen i Schweiz tagit fram generella rekommendationer för spelare att förhålla sig till både i och utanför sin arbetsmiljö:

1) Drick inte från samma vattenflaska, använd alltid en personlig vattenflaska och låna inte ut hygienartiklar (handdukar, etc.) till andra spelare.

2) Undvik att äta mat i omklädningsrummet.

3) Förvara dina personliga saker och kläder i din väska och undvik att lämna dem utsatta i omklädningsrummen eller i gemensamma utrymmen.

4) Kasta papper eller annat använt material som plåster, bandage etc. omedelbart i lämpliga behållare med lock.

5) Tvätta händerna noggrant så ofta som möjligt: ​​handtvätt och handdesinfektion är viktigt för att förhindra infektioner. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder och torka dem sedan med en engångsservett efter att du har sköljt dem noggrant; om tvål och vatten inte finns tillgängligt kan du också använda ett handdesinfektionsmedel.

6) När du använder vanliga toaletter bör du inte vidröra kranen före och efter att du har tvättat händerna, men använd engångsservetter för att öppna och stänga kranen.

7) Rör inte ögon, näsa eller mun med otvättade händer.

8) Täck din mun och näsa med en näsduk – helst en engångs näsduk – eller med din arm men inte med din hand om du måste hosta eller nysa.

9) Spelare som visar uppenbara symtom på luftvägsinfektion och/eller feber före, under eller efter träning måste omedelbart lämna resten av laget, isolera sig om möjligt och informera klubbens läkare, som sedan kommer vidta ytterligare steg alternativt kontaktar spelaren 1177-vårdguiden utan att åka till akutmottagningen. Om symtomen uppvisas utanför ett träningspass bör spelaren sluta träffa spelarna i laget, om möjligt isolera sig själv och kontakta 1177- vårdguiden utan att åka till akutmottagningen.

10) Informera laget, spelarna och klubbens anställda om det har varit någon kontakt, antingen personligen eller inom familjen med personer som har återvänt från riskområden eller karantän alternativt varit i ett riskområde själv.

Följ även gärna myndigheters beslut och rekommendationer:

För aktuell och uppdaterad information om COVID-19 rekommenderar vi folkhälsomyndighetens sida.

Hos krisinformation.se finns det en mer samlad bild över samtliga myndigheter.

Om du uppvisar symtom och misstänker smitta kontaktar du vårdguiden via telefon