HUR TAR AGENTEN BETALT?

Har du upplevt svårighet att hitta ny klubb? Vad beror detta på?

Det händer att klubbar ibland kontaktar spelaren direkt  och säger att agenten begär för mycket i ersättning förutom den lön som agenten kräver för spelaren. Påpeka detta för din agent och meddela att det han i detta fall gör strider mot det reglemente som finns. Du har som spelare alltid rätt att förhandla själv om det inte uttryckligen står något annat i ditt avtal med agenten. Dock skall du vara medveten om att ni fortfarande har ett avtal som innebär att du blir tvungen att betala det överenskomna arvodet. Som spelaragent så är det av spelaren man skall få sin ersättning och ingen annan. På detta sätt kommer du som spelare också ha en helt annan kontroll över vad agenten egentligen tar betalt. Har du någon gång upplevt ovan beskrivna förlopp så kontakta oss.  Tänk också på att ett agentarvode bör ligg på mellan 5-8%, inte mer. Vi har hört fall där spelaren skall ersätta agenten med 15% vilket är en helt orimlig nivå.

Ta kommandot i din relation med din agent NU! Det är du som är kund!