Hur mår fotbollsspelarna under COVID-19 pandemin?

I spåren av covid-19-pandemin hör vi ofta om grupper som mår dåligt av den isolering de rekommenderas av Folkhälsomyndigheten, för att undvika bli smittade av viruset. Men de flesta grupper i samhället kan må dåligt när vardagens rutiner rubbas. Hur mår exempelvis våra elitidrottare?

– Det är det vi tänker ta reda på, säger Anders Håkansson, professor och klinisk beroendeforskare vid Lunds universitet och överläkare på Beroendecentrum, Region Skåne, i Malmö.

Tillsammans med Lunds universitet kommer vi att genomföra en enkätundersökning där medlemmarna i Spelarföreningen fotboll, SICO och Spelarföreningen handboll deltar. Studien kommer vara helt anonym och ha fokus på situationen och måendet under pandemin.

Det är viktigt att vi kan göra en undersökning på våra elitidrottare så att vi får en lägesrapport och också kan genomföra proaktiva insatser beroende på resultatet menar Caroline Jönsson, vice ordförande i Spelarföreningen.

– Vi är främst intresserade av hur vanligt förekommande symptom på depression och ångest är och om lag-idrottarna på elitnivå förändrat sina spelvanor, det vill säga spel om pengar, under pandemin.

Anders Håkansson menar att elitidrottarnas situation vid en kris som covid-19-pandemin är speciell jämfört med många andras i vårt samhälle.

– Förutom att elitidrotten är ett yrke som fyller vardagen för många, så är den också en del av fritiden och en stor del av deras livsstil. Elitidrott innebär mer än många arbeten en strävan mot specifika mål, särskilda matcher eller tävlingar vid särskilda tidpunkter, och då blir kontrasten extra stor när allt ställs in och tidpunkten för återgång till det normala blir väldigt osäker. Hela tävlingsåret, och nästa tävlingsår, rubbas, säger han.

Enkätstudien som elitidrottarna får ta del av i dagarna görs i ett samarbete mellan Anders Håkanssons forskargrupp vid Lunds universitet och de olika idrotternas spelarföreningar.

Kontaktuppgifter
Professor Anders Håkansson, tel: 046-175596 (kopplad till mobil) eller anders_c.hakansson@med.lu.se

Läs mer hos Lunds universitet: https://www.lu.se/article/hur-mar-vara-elitidrottare-i-covid-19-pandemins-spar