Har din klubb annonserat att de vill skriva ett nytt avtal med dig?

Senast en månad ditt avtal går ut skall klubben ta upp en förhandling för att se om det finns möjlighet att att förlänga avtalet. Om man inte i samma ögonblick annonserat att en lönesänkning kan bli aktuell så kan de inte senare komma med ett försämrat bud. Se kollektivavtalets paragraf 5.2.

5.2 Informationsplikt avseende förlängning m.m.

Arbetsgivaren skall minst en månad före anställningstidens utgång ta upp en förhandling med spelaren i syfte att utröna om det finns förutsättningar att förlänga anställningsavtalet, såvida inte spelaren redan då fått besked om att denne inte kommer att få fortsatt anställning. Att en sådan förhandling upptagits utgör ingen garanti för att anställningsavtalet kommer att förlängas, dock är arbetsgivaren skyldig att vid en sådan förhandling meddela spelaren om denne har att förvänta sig försämrade ekonomiska anställningsvillkor.

Klubben kan alltså inte komma med ett sämre avtal än du har idag om de inte flaggat för det när förhandlingarna upptogs en  månad innan avtalet gick ut.