Funderar du på att studera?

Följande inlägg är hämtat från Spelarföreningens Player Develeopment Managers blogg om välmående och studier:

För dig som vill söka till högskola/universitet har ansökningsperioden med start hösten 2020 öppnat via antagning.se. Där finns möjlighet för dig att få en uppfattning om vad som erbjuds framöver.

Ansökningsperioden är 16 mars – 15 april 2020.

Hur söker jag fram de alternativ som är aktuella?

Du behöver avgränsa din sökning och ett förslag är att du kollar igenom ”distansutbildningar utan fysiska sammankomster” först. Du kan strunta i mitt förslag helt och söka helt fritt.

Om du följer min skärmdump här nedan så har har jag klickat på fliken ”sökalternativ”, -> ”visa bara distansutbildningar” -> ”utan sammankomst”. Jag klickade även i ”grundnivå” vilket är där man börjar sina högskolestudier. Om du har pluggat tidigare så klickar du även i avancerad nivå etc.

Här nedan ser du min sökning på ”idrott”. Just nu 2020-03-16 kl. 14.57 finns 19 alternativ för dig som vill studera något inom idrott på distans utan fysiska sammankomster. Hyfsat intressant smörgåsbord!

Det är myndigheten UHR som har till uppgift att informera om hur det fungerar att studera på högskolenivå (studera.nu) och hur jag gör för att anmäla mig till högskolestudier (antagning.se).

Två viktiga datum att hålla reda på om du vill studera på högskolenivå:

15 april är sista ansökningsdag för studier som startar i september (hösttermin)

15 oktober är sista ansökningsdag för studier som startar i januari (vårtermin)

Vad krävs för att komma in på högskola?

Det är tre ”trappsteg” du behöver passera för att komma in på högskole-/universitetsutbildning i Sverige:

Grundläggande behörighet (detta gäller för alla oavsett var man kommer ifrån, vilka betyg man har osv.) För att gå vidare till steg två måste grundläggande behörighet uppfyllas. Det finns flera sätt att uppfylla detta på men vanligast är gymnasiebetyg.

Det här gäller för dig som gått gymnasieutbildning

Det här gäller för dig som gått på komvux

Det här gäller för dig som gått på folkhögskola

Det här gäller för dig som har utländsk gymnasieskola

Det här gäller för dig som har gått en annan väg


Särskild behörighet – steg två finns till för att säkerställa att de sökande har rätt förkunskaper till en specifik utbildning. Det säger sig självt – om du vill studera till sjuksköterska gäller en viss särskild behörighet, idrottsvetare har en annan särskild behörighet osv.

För att kunna gå vidare till steg tre måste du ha godkänt i de ämnen som krävs för särskild behörighet. Du kan uppfylla detta med reell kompetens vilket är en längre process men fullt möjlig.

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet, kan du visa att du har förutsättningar att klara högskolestudier genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens. Reell kompetens kan ha tillägnats på många olika sätt. Dina kunskaper och färdigheter kan komma från:

– arbetslivet
– utbildningar utanför det formella utbildningssystemet
– andra livserfarenheter.

Behörighet genom reell kompetens ger inte automatiskt en utbildningsplats, men det ger dig möjlighet att delta i urvalet. Tänk på att undersöka vilka möjligheter du har att konkurrera i urvalet till den utbildning du söker.

Om du tidigare bedömts behörig genom din reella kompetens finns din beskrivning och dokumentation kvar i vårt antagningssystem, men du måste alltid skicka in en ny ansökningsblankett.

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram en modell för bedömning av reell kompetens. Du måste uppfylla kraven i sin helhet för att denna modell ska tillämpas. Om någon del saknas ska du istället följa instruktionerna för Malmö universitets ansökan om bedömning av reell kompetens.

3. Urval – när du passerat steg ett och två kan du vara med i tävlingen om platser . I Sverige ska alltid två urvalskategorier finnas med oavsett utbildning; meritvärde från ditt gymnasiebetyg och ditt resultat från högskoleprovet (frivilligt att göra detta).

Meritvärde är oftast medelvärdet av ditt gymnasiebetyg (BI, BII), resultatet från ditt högskoleprov (HP) eller antal högskolepoäng du avklarat (HPGR). Varje grupp har ett antal procent av platserna, har du flera meritvärden är du med i flera urvalsgrupper.
Har du gjort högskoleprovet kommer ditt resultat att kopplas automatiskt till din ansökan.

Nästa provtillfälle för högskoleprovet. – OBS! Inställt våren 2020

Ibland finns fler urvalskategorier förutom meritvärde från gymnasiet (BG) och högskoleprovet (HP). Det står i så fall under respektive utbildning vilket alternativ urval som används. På Malmö universitet hade vi exempelvis länge alternativ urval till tandteknikerprogrammet. Det betyder att sökanden tävlade med sitt meritvärde, högskoleprov (om de gjort detta vill säga) och antagningsprov på plats i universitets lokaler. Det betyder att sökanden kunder konkurrera i tre olika grupper.

PS. Vill du läsa mer om studier, karriär och välmående följ gärna mina blogg.

/Peter Martinsson