Fotbollsspelare i Skandinavien eniga: Vi vill spela på bra gräs!

En ny, gemensam undersökning bland elitspelarna i Skandinavien visar att spelarna pekar på gräs som det underlag de föredrar.

En av de viktigaste faktorerna i arbetsmiljön för en fotbollsspelare är fotbollsplanen. Därför är kvaliteten på underlaget helt avgörande för att spelare ska kunna utföra deras arbete på ett tillfredställande sätt. Just fotbollsplanerna och underlaget sätter en ny gemensam Skandinavisk undersökning fokus på.

För första gången någonsin har Spelarföreningarna i Sverige, Norge och Danmark gått samman för att göra en undersökning om spelarnas allmänna hållning till underlag på fotbollsplaner och den uppenbara frågan lyder:

Om du själv fick bestämma vilket underlag din klubb spelar på, vilket skulle du välja?

Svaret på den frågan är spelarna i Sverige, Norge och Danmark eniga om. Hela 85% av alla spelare som svarat i alla tre länder föredrar gräs. 9% pekade på konstgräs som deras föredragna underlag, medan underlaget inte spelar någon roll för 6% av spelarna.

Samtidigt svarar 90% av spelarna att dem menar att man bör investera pengar i bättre gräsplaner, medan 10% av de svarande 460 spelarna pekar på konstgräs.

Konstgräs ökar belastningen och orsakar skador

I alla tre länder; Sverige, Norge och Danmark finns det konstgräsplaner i de två högsta ligorna på herrsidan samt högsta ligan på damsidan. Det betyder att skiften mellan underlag sker ofta. Undersökningen visar dock att majoriteten av spelarna inte har någon tydlig ställning i denna fråga.

Vidare visar svaren från de tre länderna att 90% av undersökningens respondenter i alla länder har upplevt att skiftet mellan konstgräs och vanligt gräs ökar den fysiska belastning på kroppen. Bara 2% upplever inte att skiftet ökar den fysiska belastningen.

På frågan om vilket underlag spelarna menar förorsakar flest skador svarar hela 95% konstgräs medan 5% av de svarande pekar på gräsplaner.

Spelarnas åsikter bör höras

Undersökningen ger en tydlig bild, både totalt och i de enskilda länderna. Man bör därför lyssna till spelarna och försöka prioritera bättre gräsplaner, menar Spelarföreningens Generalsekreterare Magnus Erlingmark.

”Förbund, klubbar och framförallt kommuner bör ta med spelarnas åsikter i beräkningarna när underlag diskuteras, för faktum är att det är spelarnas arbetsmiljö som påverkas”

Undersökningen visar även att fotbollsspelare inom OBOSDamallsvenskan generellt är mer positiva till konstgräset än spelarna i Superettan och Allsvenskan.

Under säsongen 2019 var det fem klubbar i OBOS Damallsvenskan som hade gräs på sin hemmaplan. Spelarna är vana vid konstgräs och det gräset som erbjuds håller i flera fall inte god kvalitet säsongen igenom menar Spelarföreningens vice ordförande och FIFPro styrelsemedlem Caroline Jönsson.

Om undersökningen:

  • 460 spelare har deltagit i undersökningen som är utsänd till 1348 spelare, vilket ger en svarsfrekvens på 34%
  • Undersökningen blev genomförd mellan andra och 19:e september 2019
  • Undersökningen är gjord av Spelarföreningarna i Sverige, Norge och Danmark
  • Undersökningens målgrupp var professionella fotbollsspelare i Skandinavien där rapporten fokuserade på de två högsta ligorna på herrsidan och högsta ligan på damsidan i respektive land.

Vid frågor kontakta:

Magnus Erlingmark 070-6989831

Johan Skoglund 076-1085577

Caroline Jönsson 070-6257879