ECA, EPFL, FIFPRO OCH UEFA HAR ENATS OM ETT HISTORISKT AVTAL FÖR EUROPAS FOTBOLLSSPELARE.

Idag den 19 april i Brüssel så har de europeiska parterna inom fotboll enats om ett avtal som reglerar minimi villkor gällande standardkontrakt för spelare i Europa. Avtalet skall där villkoren inte redan idag är uppfyllda implementeras under de närmaste åren. Avtalet reglerar respekt för kontrakt där klubbar skall betala löner i tid och att spelare skall uppfylla sina villkor enligt överenskomna avtal.

Philippe Piat och Michel Platini

Philippe Piat skriver under dokumentet under överinseende  av Michel Platini

Här nedan kan du läsa överenskommelsen: Autonomous agreement with annexes