Kollektivavtal och risker med en strejk!

Vi i Spelarföreningen kan varsla om strejk innan avtalet går ut och därmed strejka redan den 1 maj om vi vill det.Nu gjorde vi så att vi varslade onsdagen den 25 vilket innebär att första möjliga strejkdag är 7 maj. Vi kommer enbart att strejka i samband med matcher så att ni kan träna.

SEF och klubbarna kan, om vi väljer att gå ut i strejk, lockouta (utestänga) spelarna från träning och match hur länge de vill. De kan i princip lockouta  fram till att vi har hittat fram till ett nytt avtal.

Även om vi väljer att avbryta strejken så kan klubbarna fortsätta med sin lockout till en uppgörelse är nådd. De kan med andra tvinga fram ett avtal som är sämre än det vi har idag.

SEF har åtagande som försvårar en lång lockout från deras sida i form av tv-avtal och andra sponsoravtal mm. Om ni vet finns ingen strejkkassa vilket innebär att man står utan lön under strejk och en eventuell lockout.

Risken för en långvarig strejk/lockout borde vara relativt liten. Skulle konflikten bli långvarig så kan de ekonomiska konsekvenserna för spelarna bli jobbiga.

Allt detta måste medlemmarna ha med sig om och när man tar beslut om strejk.